DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290818.127.215

Оцінка ефективності виробництва соняшнику в Україні

S. A. Chehov, I. V. Chehova

Анотація


Стаття присвячена дослідженню сучасного стану процесу виробництва соняшнику в Україні. Динаміка виробництва соняшнику є позитивною. Визначено, що позитивна динаміка забезпечена за рахунок таких факторів: зростанням площ посіву та збільшенням рівня урожайності. Здійснено аналіз структури посівних площ під соняшником в областях України, представлено зміни структури посівів, виділено області-лідери. Здійснено аналіз балансу попиту та пропозиції соняшнику на аграрному ринку. Визначено, що баланс попиту та пропозиції насіння соняшнику досягається за рахунок збільшення виробництва та імпорту, скорочення початкових запасів. Виділено основний напрямок споживання товарного насіння соняшнику – переробка на олію з подальшим експортом олії. Визначено, що резервом збільшення кінцевих залишків соняшнику є стаття «втрати». Рівень рентабельності соняшнику зріс. Розраховано, що зростання рентабельності вирощування соняшнику становило 25,5 %, собівартість виробництва соняшнику зросла на 25–30 %, середня ціна на соняшник зросла у 2,2 рази. Обґрунтовано, що нижча собівартість і найвища ціна роблять культуру соняшник популярною серед суб’єктів аграрного сектору. Деталізовано структура собівартості соняшнику. Наведено основні статті витрат на виробництво цієї культури. Акцентовано увагу на тому, що відбувається процес інтенсифікації виробництва соняшнику. Цей процес здійснюється за рахунок застосування сучасної механізованої техніки, підвищення рівня землеробства, раціонального та економного використання матеріальних ресурсів. Зазначено, що відбулося зростання мінімальних і максимальних цін на соняшник на внутрішньому ринку. Встановлено, що за період дослідження цінові позиції олійних культур змінилися. Соняшник за рівнем ціни зайняв першу позицію.


Ключові слова


виробництво соняшника; ринок олійних культур; обсяг експорту насіння товарного соняшнику; структура витрат; собівартість виробництва; рентабельність; ефективність виробництва; ціна реалізації

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гусєва І.Ю. Інтелектуальні ресурси в процесі формування частки ринку підприємств олійно-жирової промисловості / І.Ю. Гусєва // Агросвіт. – 2013. - № 6. – С.65-68.

2. Гусєва І.Ю. Особливості формування інтелектуальних ресурсів підприємств олійно- жирової промисловості в зовнішньому середовищі їх функціонування / І.Ю. Гусєва // Агросвіт. – 2013. - №5. – С. 49-52.

3. Аранчій В.І. Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва та переробки олійних культур в Україні / В.І. Аранчій, І.В. Перетятько // Економічний вісник Донбасу. – 2013. - №2(32). – С. 145-151.

4. Кузьминська Н.Л. Особливості функціонування олійно-жирової галузі України / Н.Л. Кузьмінська // Економіка АПК. – 2011. - №12. – С. 161-165.

5. Тонюк М.О. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва насіння олійних культур у регіоні / М.О. Тонюк, С.М. Концеба // Економіка АПК. - 2015. -№3. - С. 28-33.

6. Шайко О.Г. Шляхи підвищення ефективності виробництва олійних культур на регіональному рівні/ О.Г. Шайко, С.М. Концеба // Економіка АПК. - 2013. - №5. - С. 31-37.

7. Новосьолов А. Олійні: на що поставити? / А. Новосьолов // The Ukrainian farmer,березень, 2016. – С. 90-92.

8. Саква О.В. Формування структури виробництва на ринку олійних культур / О.В. Саква // Агросвіт. – 2009. - №12. – С. 30-32

9. Чехова І.В. Економічна ефективність виробництва основних олійних культур в Україні / І.В. Чехова, І.О. Кислицька, Т.З. Таранюк //Економіка та підприємство. - 2012. - №3. - с. 127-132.

10.Потриваєва Н.В. Ефективність виробництва і розвитку ринку олійних культур в Україні. Електр. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789 /35504/02-Potruvaeva.pdf?sequence=115.

11.Тартаковський О. Олійна культура No1 / О. Тартаковський // Аграрний тиждень. – 2014 - №13 (286).

12.Пузік В.К. Стан і перспективи вирощування та формування ринку соняшнику в Україні/ В.К. Пузік, В.М. Петров, Я.В. Бабарика // Посібник українського хлібороба. – 2014. - № 2. – С. 46-50.

13.Platonova A. Ukrainian market of sunflower seed - threats and prospects [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apk-inform.com/en/exclusive/topic/101 4389#.VIbtfckl2M8.

14.Шпичак О.М. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію / О.М. Шпичак // Економіка АПК. – 2012. - №8. – С. 3-10.

15.Боднар О.В. Функціонування механізму ціноутворення на продукцію рослинництва в умовах невизначеності та ризику / О.В. Боднар // Економіка та управління АПК; зб. наук. праць БНАУ. 2015. - №1 (119). – С. 33-35.

16.Пасхавер Б.Й. Агропродовольчий комплекс в умовах інфляції. Економіка України. 2016. №2. С. 52-67.

17.Устік Т.В. Підвищення конкурентоспроможності виробництва олійних культур сільськогосподарськими підприємствами [Текст] // Вісник Сумського нац. аграр. ун- ту. Сер. «Фінанси і кредит». – 2013. - №1.

18.Чехова І.В. Вітчизняний ринок льону / І.В. Чехова, С.А. Чехов, М.П. Шкурко // Науковий журнал «Економіка України». – 2017. - №1. - С. 52-63.

19.Електронний режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

20.Електронний режим доступу: http://pda.apk-inform.com/ru/left_menu/statisticsgrainПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.