DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290818.139.216

Оцінка ефективності українських банків на основі DEA моделей

D. V. Mazharov

Анотація


У статті проведено аналіз ефективності діяльності українських банків на основі побудованих п'ятьох DEA-моделей, які представляють посередницький підхід та трьох DEA-моделей із прибутковим підходом. Використовуючи CCR та BCC моделі у статті було отримано два типи ефективності − технічну та масштабу. Ефективність масштабу визначалась як відношення CRS ефективності до VRS ефективності. Оскільки до складу української банківської системи входять банки, які суттєво відрізняються за розмірами активів, наголошено на доцільності оцінку відносної ефективності реалізовувати на основі VRS моделі. Відзначено з однієї сторони наявність чіткої тенденції домінування державних банків стосовно VRS ефективності. Це пояснюється значними преференціями, які державні банки отримали від НБУ у порівнянні із іншими, а саме, повна гарантія на всі вклади, доступ до необмеженого рефінансування тощо. З другої сторони, показано, що великі державні банки продемонстрували найнижчий рівень ефективності масштабу SE, що яскраво підтверджує неефективне використання наявних ресурсів.


Ключові слова


ефективність масштабу; ефективність банку; DEA модель; державні банки; технічна ефективність; змінний ефект масштабу; постійний ефект масштабу

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Cooper, William W., Lawrence M. Seiford, and Joe Zhu. 2011. Handbook on Data Envelopment Analysis, 2nd ed. Cham: Springer International Publishing AG, ISBN 978-1-4419-6150-1.

2. Paradi, Joseph C., and Haiyan Zhu. 2013. A survey on bank branch efficiency and performance research with data envelopment analysis. Omega 41: 61–79.

3. Diallo, Boubacar. 2018. Bank efficiency and industry growth during financial crises. Economic Modelling 68: 11–22.

4. Cevik, Nuket Kirci, Sel Dibooglu, and Ali M. Kutan. 2016. Real and Financial Sector Studies in Central and Eastern Europe: A Review. Czech Journal of Economics and Finance 66: 2–31.

5. Belke, Ansgar, Ulrich Haskamp, and Ralph Setzer. 2016. Regional Bank Efficiency and Its Effect on Regional Growth in ‘Normal’ and ‘Bad’ Times. Economic Modelling 58: 413–26.

6. Cooper, W.W., Seiford, M.L., & Tone, K. (2006). Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses. Boston: Springer.

7. Debreu G. 1951. The coefficient of resource utilization. Econometrica 19 (3): 273-292

8. Sherman, D.H., & Gold, F. (1985). Bank Branch Operating Efficiency: Evaluation with Data Envelopment Analysis. Journal of Banking & Finance, 9(3), 297-315. doi: http://dx.doi.org/10.1016/0378-4266(85)90025-1

9. Sealeay, C.W., & Lindley, J.T. (1977). Inputs, Outputs and a Theory of Production and Cost at Depository Financial Institutions. Journal of Finance, 32(8), 1251-1266. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1977.tb03324.x

10.Аналітичний огляд банківської системи України за 2017 рік. Національне рейтингове агентство «Рюрік».  11.Офіційний сайт Національного банку України. Режим доступу: https://bank.gov.ua/Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.