DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290818.173.219

Генезис категоріального апарату процесу управління витратами підприємства

N. J. Radionova

Анотація


В статті розглянуто еволюцію становлення категорії «витрати». Визначено етапи становлення тлумачення категорії «витрати» у розвитку економічної науки. Розкрито сутність, форми та інструментарій дослідження витрат з позицій різних наукових шкіл. Досліджено розкриття категорії «витрати» в інтерпретації сучасних науковців. Виявлення різних підходів до розуміння витрат дало можливість згрупувати їх за різними напрямами. Так, частина науковців застосували до визначення витрат ресурсний підхід. Виокремлено економічний підхід, який пов’язує витрати з фінансовим результатом. Розгляд витрат у взаємозв’язку із активами та пасивами підприємства дозволило виділити бухгалтерський підхід. Також науковці трактували витрати з позицій управлінського та маркетингового підходу. Узагальнення науково-методичних підходів дало можливість сформулювати власне визначення витрат з врахуванням технологічно-організаційних особливостей підприємства. Доведено необхідність розглядати витрати з позиції управління, що потребує конкретизації поняття «управління витратами». Проаналізовано термінологічні відмінності поняття «управління витратами» у редакції різних авторів, що дало можливість сформулювати власне визначення цього поняття, яке враховує технологічно-організаційні особливості підприємства та спрямоване на задоволення потреб споживачів.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.