DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290818.17.205

Особливості застосування стратегій в міжнародному бізнесі

O. O. Kvaktun, O. M. Vertelecka, I. Malyshev

Анотація


В статті проаналізовано особливості застосування стратегій в міжнародному бізнесі компаній розвинених країн. Виділено групи факторів, які визначають, привабливість для компанії міжнародного бізнесу. Проведено розмежування між первинним і вторинним мотивами, що викликають інтерес до міжнародної діяльності. Виокремлено типові труднощі при формуванні й реалізації міжнародних стратегій. Зазначено, що у сучасному трактуванні під стратегією розуміється не просто одна з цілей, а найбільш важлива та визначальна; довгостроковий розвиток; мета, способи руху до поставленої мети і засоби її досягнення. Визначено, що передумовою до осмислення ролі й завдань стратегічного управління став, з одного боку, бурхливий промисловий та економічний розвиток провідних країн Європи та США, а з іншого – широке проникнення в практичну діяльність людини інноваційних технологій, в тому рахунку й технологій управління. Автори зазначають, що для опису процесу розробки та реалізації стратегії протягом багатьох років використовувалися різні поняття, такі як бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування та стратегічний менеджмент. Проаналізовано етапи розвитку стратегічного менеджменту в розвинутих країнах: масове виробництво; масовий збут та постіндустріальний етап.


Ключові слова


міжнародний бізнес; стратегія; бюджетування; довгострокове планування; стратегічне планування; стратегічний менеджмент

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Юхименко П.І. Міжнародний менеджмент:навчальний посібник/ Юхименко П.І., Гацька Л.П., Півторак М.В. [та ін.] – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.

2. Гуткевич С. О. Міжнародний менеджмент: підручник / С. О. Гуткевич, Г.В. Дмитренко, І. Г. Оніщенко, Ю. М. Сафонов; за ред. д.е.н., проф. Гуткевич С. О. – К.: Кафедра. – 2015. – 535 с.

3. Кузубов А.А. Формирование новой парадигмы управления международным бизнесом / А.А. Кузубов // АНИ: экономика и управление. – 2016. – Вып. 2 (15). – Т. 5. – С. 144–147.

4. Лукьяненко Д.Г. Инновационно-креативный компонент глобального менеджмента / Д.Г. Лукьяненко, А.С. Титова // Журнал европейской экономики. – 2012. – Вып. 1. – Т. 11. – С. 39–54.

5. Цуров М.Д. Особенности взаимодействия международного бизнеса и менеджмента / М.Д. Цуров // Успехи современной науки. – 2016. – № 4. – Т. 2. – С. 28–31.

6. Вихор М.В. Міжнародний менеджмент : [навч. посіб.] / М. В. Вихор. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 487 с.

7. Николаев Н.В. Оценка риск-менеджмента международного бизнеса / Н.В. Николаев // Управление финансовыми рисками. – 2008. – № 5 (5). – С. 89–91.

8. Ревенко Д.С. Формування стратегій міжнародної конкурентоспроможності машинобудівних підприємств / Д.С. Ревенко, В.О. Либа, Л.С. Зейда // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 5. – С. 35–38.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.