DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290818.45.208

Нормативно-інформаційне забезпечення оцінювання відновлюваних джерел енергії в Україні

P. V. Hazan

Анотація


Глобальний розвиток енергетики має ґрунтуватися виключно на концепції сталого розвитку. Мається на увазі відновлювана енергетика при значному підвищенні енергоефективності, створенні умов для загального доступу до якісної електричної та теплової енергії. Переваги відновлюваної енергетики – невичерпність природних ресурсів, низький рівень ризику для здоров'я людей, мінімізація негативного впливу на довкілля. У статті аналізується нормативно-інформаційне забезпечення оцінювання відновлюваних джерел енергії з метою обґрунтування теоретичних та методологічних основ статистичного оцінювання відновлюваних джерел енергії та розробки науково-практичних рекомендацій щодо їх впровадження. Національні та міжнародні нормативно-правові документи є основою методологічного, правового та інформаційного забезпечення статистичної оцінки відновлюваних джерел енергії в Україні. Міжнародна нормативно-правова база представлена директивами та угодами: Директива 2006/32/ЄС, Директива 2009/28/ЄС, Договір про заснування Енергетичного Співтовариства, Постанова № 1099/2008 Європейського Парламенту та Ради, Посібник зі статистики енергетики. Поступова гармонізація українського законодавства до європейської та міжнародної нормативно-правової системи відбувається відповідно до Конституції України. Основними документами на національному рівні є: Закон України «Про електроенергетику», Закон України «Про альтернативні джерела енергії», Закон України «Про альтернативні види палива», Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», Закон України «Про енергозбереження» тощо. Нормативно-правове забезпечення регулювання відновлюваної енергетики в Україні представлено розгалуженою системою регулювання. Подальші дослідження нормативно-інформаційного забезпечення відновлюваних джерел енергії будуть спрямовані на «зелені» тарифи та нові форми фінансової підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.