DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290818.26.206

Проблеми розвитку глобальної конкурентоспроможності України

M. V. Lytvyn, O. V. Frolov

Анотація


У статті досліджено глобальну конкурентоспроможність України в 2017 році, умови формування національної конкурентоспроможності та проблеми економічного розвитку України. Зазначено важливе місце глобальної конкурентоспроможності на сучасному етапі економічного розвитку. За основу вибору показників виступила публікація «Сlustеrs оf Соmpеtitivеnеss» від спеціалістів Світового банку, що виділяє 3 основних індикатори міжнародної конкурентоспроможності: iндекс мiжнародної конкурентоспроможностi за версiєю Iнституту менеджменту в Швейцарії (Institutе оf Mаnаgеmеnt Dеvеlоpmеnt, IMD); iндекс глобальної конкурентоспроможностi за версiєю Всесвiтнього економiчного форуму (Wоrld Есоnоmiс Fоrum); ведення бiзнесу (Dоing Businеss) за методикою Свiтового банку (Wоrld Bаnk) та Мiжнародної фiнансової корпорацiї (входить до групи Свiтового банку). В статті розкрито хронологію глобальної конкурентоспроможності України та динаміку за останні роки. Визначено, що Україна покращила свою конкурентоспроможність на міжнародному економічному ринку відносно попередніх років, але динаміка покращення конкурентоспроможності більш повільна відносно досліджуваних країн.


Ключові слова


глобальна конкурентоспроможність; економічний розвиток; конкуренція; Всесвітній Банк; Всесвітній економічний форум; Інститут менеджменту; ведення бізнесу

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Global Competitiveness Index/ Center for Humanitarian Technologies, Information and Analytical Portal URL: http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info (Last accessed: 16.09.2018)

2. Schwab K. The Global Competitiveness Report 2017–2018 / World Economic Forum URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 (Last accessed: 16.09.2018)

3. Rating countries in terms of global competitiveness according to IMD / Center for Humanitarian Technologies, Information and Analytical Portal URL: http://gtmarket.ru/ratings/the-imd-world-competitiveness-yearbook/info (Last accessed: 16.09.2018)

4. The IMD World Competitiveness Yearbook 2017 / IMD World Competitiveness Center, URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release 2017/world_digital_competitiveness_ yearbook_2017.pdf (Last accessed: 16.09.2018)

5. «The Doing Business 2018 / Washington, DC: World Bank. URL: http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/AnnualReports/Engli sh/DB2018-Full-Report.pdf (Last accessed: 16.09.2018)

6. Doing Business, country profile – Ukraine, URL: http://russian.doingbusiness.org/data /exploreeconomies/ukraine (Last accessed: 16.09.2018)

7. Griffith N., Griffith R., and Griffith B. Clusters of Competitiveness / Washington, DC: World Bank. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15788 (Last accessed: 16.09.2018).

8. Porter M. E., The competitive advantage of nations / M. E. Porter // Harvard business review. – 1990Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.