DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290818.33.207

Перспективи розвитку іноземних готельних мереж в Україні

O. M. Lozhachevska, V. I. Shherban

Анотація


У даній статті проведено аналіз сучасного стану готельних послуг України та розглянуто перспективи розвитку іноземних готельних мереж в Україні. Метoю статті є визначення можливостей розвитку іноземних готельних мереж в Україні. Таким чином, у ході аналізу визначено, що значущість розвитку готельних мереж для України визначається такими чинниками: наявність значного різноманітного туристичного потенціалу; тісний зв’язок готельних мереж із багатьма іншими галузями економіки, що дає можливість отримати мультиплікативний ефект; приближення до європейських та світових стандартів якості товарів та послуг і покращення комфортності життя для значних верств населення; збільшення валютних надходжень до країни, поповнення державного та місцевих бюджетів коштами, необхідними для подальшого розвитку національного господарства. У статті було визначено, що для того, щоб привабливість готельної індустрії України для міжнародних інвесторів зросла, стратегічними цілями інвестиційної політики у туризмі та готельному господарстві в Україні мають бути: формування сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання припливу капітальних вкладень у реконструкцію і будівництво сучасних чотири- та п’ятизіркових готелів відповідно до міжнародних вимог та стандартів; інвестиційне забезпечення структурної перебудови готельного господарства за типізацією підприємств, місцем розташування; мобілізація всіх джерел інвестиційних ресурсів та їх ефективне використання, створення умов для нарощування внутрішніх інвестиційних ресурсів; організація туристичних та спортивних центрів та гірських баз, облаштування гірськолижних трас і підйомників на територіях пріоритетного розвитку туризму, у спеціальних економічних зонах, а також створення мотелів, кемпінгів упродовж транспортних коридорів; забезпечення розвитку промислової індустрії з випуску сувенірних виробів, рекламних проспектів, каталогів, путівників, туристичних атласів і карт, планів міст, календарів, плакатів та іншої рекламної продукції.


Ключові слова


готель; готельна мережа; туризм; інвестиції; готельна послуга; готельний оператор

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Александрова А. Ю. Международный туризм : учеб. пособие / А. Ю. Александрова. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 470 с.

2. Кузьмін О. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень / О. Кузьмін, В. Жежуха // Економіст. – 2017. – № 2. – С. 14-23. 

3. Лук’янова Л. Г. Уніфіковані технології готельних послуг : навч. посібник / Л. Г. Лук’янова, І. М. Мінич, Т. Т. Дорошенко ; за ред. В. К. Федорченка. – К. : Вища школа, 2016. – 258 с.

4. Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів / С. Соколенко // Економіст. – 2015. – № 10. – С. 31–35.

5. Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / кол. авт. ; за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 280 с.

6. Шимакова В. Є. Розвиток туристичного бізнесу в регіонах / В. Є. Шимакова // Культура народов Причерноморья: научный журнал. – 2016. – № 137. – С. 62–66.

7. Gumilar V. Methodology for R&D driven cluster development in construction sector / V. Gumilar. – ASM (Poland), 2010. – 121 р.

8. Danko N. I. Creation of the tourist cluster as a way of increase of investment attractiveness of a region / N. I. Danko, G. V. Dovhal // Проблеми економіки = TheProblems of Economy. – 2013. – № 4. – С. 212–218.

9. Nordin Sara. Tourism Clustering & Innovation – Paths of Economic grows and development / Sara Nordin // ETOUR (European Tourism Research Institute Mid-Sweden University) SE-831 25. – Ostersun, Sweden, 2010. – 90 p.

10. Porter M. E. Location, Competition, and Economic Development: Local Clustersin a Global Economy / M. E. Porter // Economic Development Quarterly. – 2000. – № 14 (1). – P. 98–118.

11. Офіційний сайт Всесвітньої організації подорожей та туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wttc.org

12. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.uaПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.