DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290818.45.222

Проблеми та перспективи діяльності ТНК на території України

S. O. Mashhenko, R. A. Alijev

Анотація


У статті проаналізовано поняття ТНК та надано його визначення, зроблений висновок, що найбільш вдалим та доречним є визначення, яке надає конференція з торгівлі та розвитку. Названі головна мета, ознаки та головні причини активного розвитку транснаціональних корпорацій. Доведений всеосяжний вплив ТНК на національні економіки завдяки наведеним даним журналу Fоrtиnе та проаналізованій сфери діяльності світових транснаціональних корпорацій в світі. Наданий перелік найбілших світових ТНК та сфери їх спеціалізації. Зазначено, що діяльність ТНК зусереджена в основному у сферах виробництва та послуг. Виявлено, що для України найбільш привабливими галузями для ТНК є професійна та науково-технічна діяльність, фінансова, страхова та торговельна сфери й переробна промисловість. Проаналізована географічна специфіка діяльності ТНК на території України та виявлено, що найбільший приток прямих іноземних інвестицій в економіку України йде з країн Європи. Досліджені позитивні та негативні моменти діяльності ТНК на території України та зроблений висновок, що українському уряду необхідно зосередитись на політиці, яка б була спрямована на використання усіх позитивних можливостей від діяльності ТНК, а також на нейтралізацію негативних наслідків їх діяльності.


Ключові слова


транснаціональна корпорація; глобалізація; прямі іноземні інвестиції; світова економіка; економіка України

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Іванова М.О. Вплив ТНК на розвиток економіки України: переваги та недоліки / М.О. Іванова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14-15/10103.pdf

2. Мекшун П.В. Позитивні риси та загрози транснаціоналізації економіки України / П.В. Мекшун // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 10. – С. 84–88.

3. Пєнська І.О. Особливості впливу ТНК на економічний розвиток України / І.О. Пєнська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3(80). – С. 114–124.

4. Болгарова Н.К. Транснаціоналізаційні процеси в економіці України / Н.К. Болгарова, Т.М. Паневник // Бізнес Інформ. – 2013. – № 12. – С. 33–38.

5. Рябець Н.М. Роль ТНК країн, що розвиваються, в умовах посилення диспропорцій економічного розвитку країн / Н.М. Рябець // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2010. – № 2. – С. 39–45

6. Прохорова М.Е. Особливості та тенденції розвитку процесів транснаціоналізації в ХХІ столітті / М.Е. Прохорова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2015. – № 2. – С. 88–98.

7. Аналіз розвитку світових ТНК:досвід для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/8.pdf

8. Світова економіка: Підручник /A.C. Філіпенко, B.C. Будкін, О.І. Рогач, О.І. - К: Либідь, 2007. - 640 с.

9. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.uaПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.