DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290818.61.209

Інтернаціоналізація банківської системи Китаю в умовах глобалізації

K. V. Sirokvasha, M. V. Lytvyn

Анотація


У статті проаналізовано процес інтернаціоналізації китайської банківської системи. В роботі застосовано наступні методи дослідження: опис, аналіз, порівняння, індукція, аналогія. Визначено, що для банків Китаю основним стратегічним напрямом їх діяльності є інтернаціоналізація, що відкрила доступ банків до світових фінансових ресурсів. Розглянуто причини виходу китайських банків на зарубіжні ринки. Проведено аналіз угод по злиттю та поглинанню китайськими банками за кордоном. Доведено, що інтернаціоналізацію зазнала також структура капіталу банків Китаю, банки провели розміщення свого капіталу на фондовій біржі. Визначено, що інтернаціоналізація юаня розширила сфери діяльності китайських банків за кордоном за допомогою угод своп, кредитних операцій, продажу облігацій в юанях. Проаналізовано позитивний та негативний вплив іноземних банків на банківську систему Китаю. Наведено ряд механізмів захисту китайських банків від негативного впливу іноземного капіталу. Досвід Китаю може бути використаний Україною, країнами з перехідною економікою у регулюванні процесів інтернаціоналізації банків.


Ключові слова


банки Китаю; глобалізація; інтернаціоналізація; угоди злиття та поглинання; іноземні банки

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Банки иностранного каптала в Китае [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://research-journal.org/.../banki-inostrannogo-kapitala-v-kitae-osnovnye-problem

2. Банковский мир Китая. Рекорды и вызовы - Русская народная линия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ruskline.ru/opp/2017/noyabr/9/bankovskij_mir_kitaya_- rekordy_i_vyzovy/

3. Влияние открытости банковской системы на экономический рост [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/bv/articles/9933.pdf

4. Годовой обзор состояния экономики и основных направлений ... [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://91.206.121.217/TpApi/Upload/3459cc1a.../Economics_ China_2015.pdf

5. Иностранные банковские учреждения в КНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/common/upload/nifi/bankknr.pdf.

6. Иностранные инвестиции в китайский банковский сектор ... [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.synologia.ru/.

7. Интернационализационные стратегии международных банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dslib.net /

8. Интернационализация китайских банков в условиях членства КНР... [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru

9. Китайские банки на пути к глобальной экспансии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.epochtimes.ru/kitajskie-banki-na-puti-k-globalnoj-ekspansii99031585/

10. Особенности деятельности иностранных банков в КНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: .https://creativeconomy.ru/lib/8763 

11. Особенности деятельности иностранных банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-deyatelnosti-inostrannyh-bankovv-knr

12. Особливості стратегії інтернаціоналізації китайського юаня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1799

13. Подход Китая к реформам – IMF [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.imf.org/external/pubs/ft/.../xiaolian.pd

14. Сучасна політика регламентування діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2016/11-2016/48.pdf

15. Тенденції та еволюція іро в умовах глобалізації - Ринок цінних ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://securities.usmdi.org/PDF/730.pdf 16.

16. Укрепление позиций Китая в мировой валютной системе как ... [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/.../ukrepleniepozitsiy-kitaya-v-mirovoy-valyutnoy-sisteme-ka...

17. Феномен лідируючих позицій фондового ринку китаю у групі країн ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/.../03- Klepka.pdf?

18. Формирование и перспективы развития китайских ... – КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/.../formirovanie-i-perspektivyrazvitiya-kitayskih-transnatsiona

19. Annual report China Construction Bank 2010-2017 [Electronic resource]. – Across mode: http://www.ccb.com/

20. Annual Report - Industrial and Commercial Bank of China Limited 2010-2017 [Electronic resource]. – Across mode: http://www.icbc.com.cn/icbc/

21. Annual report Bank of China 2010-2017 [Electronic resource]. – Across mode: http://www .boc.cn/en/

22. Annual Reports | Agricultural Development Bank [Electronic resource]. – Across mode: https://www.agricbank.com/

23. Banking Industry in China - Statistics&Facts | Statista [Electronic resource]. – Across mode: https://www.statista.com/topics/1552/banks-in-china/

24. Can foreign banks compete in China? - Avkiran - 2017 - Accounting ... [Electronic resource]. – Across mode: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acfi.12188

25. Investin Turkey [Electronic resource]. – Across mode: http://www.invest.gov.tr/ruRU/successstories/Pages/ICBC.aspxПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.