DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290818.94.212

Національна інноваційна система та захист прав інтелектуальної власності України в контексті міжнародних рейтингів

V. A. Babenko, M. O. Hlivetska

Анотація


Стаття присвячена визначенню положення України у міжнародних рейтингах, спрямованих на оцінку розвитку інноваційної діяльності і захисту прав інтелектуальної власності в країнах. Розглянуто Міжнародний індекс захисту прав власності, Глобальний індекс інновацій, Індекс інноваційного розвитку, Глобальний індекс конкурентоспроможності, Інноваційний індекс Європейського інноваційного табло та Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів за 2018 рік і місце України в них. Проаналізовано кореляцію щабель рейтингу із поточними нововведеннями в нормативно-правову базу захисту прав інтелектуальної власності та соціально-економічною ситуацією в Україні. Виявлено макроекономічні та інституційні фактори, що перешкоджають подальшому розвитку інноваційного потенціалу та підвищенню конкурентоспроможності України на світовому ринку інтелектуальної власності.


Ключові слова


національна інноваційна система; Україна; міжнародний рейтинг; інноваційний потенціал; конкурентоспроможність; інтелектуальна власність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. National Innovation Systems. – Paris OSED. – 1999. – P.4.

2. Цибульов П. М. Інтелектуальна власність як складова національної інноваційної системи України. / Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності» (м. Київ, 18.05.2018, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України) – 2018, - С.54-55.

3. Андрощук Г. О. Давимука С. А. Федулова Л. І. Національні інноваційні системи:еволюція, детермінанти результативності:монографія/ Андрощук Г. О., Давимука С. А., Федулова Л. І. –К.:Парлам. Вид-во, 2015.-512 с.

4. Концепція розвитку національної інноваційної системи. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. No680-р

5. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність/ Базилевич В. Д. , - К., Знання, 2006. -361с.

6. International property rights index 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/ukraine

7. Global Innovation Index 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-eport#

8. Bloomberg Innovation Index 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/south-korea-tops-global-innovation-ranking-again-as-u-s-falls

9. The Global Competitiveness Report 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/country-economy-profiles/#economy=UKR

10.Innovation Union Scoreboard 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30705

11.Global Talent Competitiveness Index 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gtcistudy.com/wp-content/uploads/2018/01/GTCI-2018-web.r1-1.pdfПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.