Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Текст статті раніше не було опубліковано і не надіслано до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Поля: 2,5 см з усіх боків
  • Шрифт: Times New Roman
  • Розмір кегелю: 14
  • Міжрядковий інтервал: 1,5
  • Абзац: 1 см
  • Підписи рисунків і таблиць: 12 розмір кегелю, одинарний міжрядковий інтервал
  • Кольорова гама рисунків: чорно-біла
  • Під кожним рисунком та таблицею в квадратних дужках має бути зазначено джерело, або вказано, що це авторська розробка
  • Формули набираються у редакторі формул та нумеруються в круглих дужках
 • Мінімальний обсяг статті: 12 сторінок.
 • Список використаних джерел має бути оформлено у двох варіантах. Перший - оформлений за державним стандартом, другий - транслітерований в стилі АРА. Списки наводяться один за одним наприкінці статті.

  Мінімальний обсяг джерел: 8

  Посилання на джерела в тексті статті робляться у квадратних дужках [].

 • Підрядкові примітки не дозволяються.
 • Структура статті має мати наступний вигляд:

  1. Номер УДК (мінімальна кількість знаків: 7)

  2. Назва статті (українською та англійською мовою)

  3. ПІБ автора(-ів)

  4. Науковий ступінь та вчене звання автора(-ів)

  5. Місце роботи автора(-ів)

  6. Анотація українською та англійською мовами. Мінімальний обсяг кожної має становити 1800 знаків без пробілів.

  7. Ключові слова українською та англійською мовою від 5 до 10 слів або словосполучень, які мають бути розділені між собою знаком крапки з комою ;

  8. Актуальність проблеми.

  9. Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. В кінці блоку має бути обов'язково зазначена невирішена проблема.

  10. Мета роботи.

  11. Виклад основного матеріалу дослідження.

  12. Висновки.

  13. Список використаних джерел.

  14. References (транслітерований список використаних джерел у стилі АРА).

Керівництво для авторів

Для того, щоб подати статтю, автор має надіслати на електронну адресу редакції eprostir@gmail.com наступні файли:

1. Безпосередньо текст статті, який має бути оформлений згідно вимог до подання у форматі doc. або docx. та мати назву Прізвище_стаття

2. Авторську довідку у форматі doc. або docx., з назвою Прізвище_авдов де має бути зазначена наступна інформація по кожному автору статті:

 • Назва статті
 • Ключові слова та словосполучення, які розділені між собою знаком крапки з комою ;
 • ПІБ автора(-ів)
 • Вчений ступінь і вчене звання автора(-ів)
 • Місце роботи та посада автора(-ів)
 • Номер мобільного телефону автора(-ів)
 • Електронна адреса автора(-ів)
 • Поштова адреса (окремо має бути вказано номер відділення Нової Пошти для відправки друкованого варіанту збірника)

Авторська довідка має бути написана трьома мовами: українською, англійською та російською. 

3. Скановану рецензію доктора економічних наук на статтю, яка є завіреною печаткою установи. Якщо один з авторів має ступінь д.е.н. рецензію надсилати не потрібно. 

4. Скановану першу сторінку статті з підписами всіх авторів.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.