DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.5.325

Банківський сектор в умовах конкуренції з іноземним капіталом: систематизація досвіду країн і тенденції

Y V Diatlova

Анотація


У статті систематизовано досвід країн світу щодо проблеми впливу іноземного капіталу на банківський сектор в докризовій, кризовій і після кризовій економіці. Визначено загальносвітові тенденції за сукупністю показників частки чисельності іноземних банків і їх активів. Показано, що в докризовий період спостерігалося збільшення чисельності іноземних банків в національних банківських системах по всьому світу, а відносний рівень чисельності іноземних банків набагато вище відносного рівня їх частки в активах. Криза негативно вплинула на процеси інтернаціоналізації. Виявлено особливості для країн з полярно протилежними позиціями, економічно розвинених країн, нових членів ЄС. Акцентовано увагу на тенденціях в банківському секторі пострадянських держав у взаємозв'язку з умовами конкуренції. У пострадянських державах показники присутності іноземних банків у більшості перевищують загальносвітові показники. Встановлено значний вплив іноземного капіталу в банківському секторі Вірменії,
Грузії, Естонії, Латвії, Литви. В Україні під впливом кризи і військово-політичних дій рівень показників іноземного капіталу має тенденцію до зниження.


Ключові слова


банківський сектор; іноземний капітал; загальносвітові тенденції; особливості по групах країн; конкуренція в умовах доступу іноземних банків

Повний текст:

PDF

ПосиланняПристатейна бібліографія ГОСТ


1. Levitt T. The Globalization of Markets. Harvard Business Review. 1983. 61 (May/June). Рр. 92-102.


2. Chava S., Purnanandam A. The Effect of Banking Crisis on Bank-Dependent Borrowers. Journal of Financial Economics. 2011. Vol. 99. Pp. 116-135.


3. Claessens S., Horen N. Foreign banks: trends, impact and financial stability. IMF Working Paper WP/12/10 (January 2012). URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp1210.pdf.


4. Bankers without Borders. Global Financial Development Report 2017/2018. URL:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28482/978146481148.pdf.


5. Банковская система Украины: становление и развитие в условиях глобализации економических процессов:монография / Под ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. Тернополь: «Вектор», 2012. 462 с.

6. Налuвайко Н. Н. Иностранный капитал в банковской системе республики Беларусь. URL: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/14034/2/Nalivayko_N_N_Ust_rost_ 2012_S_75-77_ocr.pdf.


7. Михайлов А. В. Иностранный капитал в банковском секторе Российской Федерации. Причины, становление и последствия. Московский экономический журнал. 2018. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/inostrannyy-kapital-v-bankovskom-sektore-rossiyskoy-federatsii-prichiny-stanovlenie-i-posledstviya.


8. О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» № 372 от 14.12.2015 г. URL:http://kremlin.ru/acts/bank/40286Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.