№ 140 (2018)

Зміст

Міжнародна економіка і зміни геоекономічного простору

Банківський сектор в умовах конкуренції з іноземним капіталом: систематизація досвіду країн і тенденції PDF
Y V Diatlova 5-13

Проблеми національної та регіональної економіки

Перспективи розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг в контексті трансформації фінансових відносин в Україні PDF
T A Vasilyeva, A O Boiko, A V Kirilieva 14-26
Імперативи регіонального розвитку в формуванні потенціалу держави PDF
L O Dobryk 27-40
Сутність і роль сільських територіальних громад в українській сучасності PDF
L F Drohomyretska 41-51
Соціальний захист в Україні: проблеми та шляхи вирішення PDF (Русский)
N V Zakharchenko, E R Lakiza, M Y Naumovska 52-65

Фінанси та інвестиційно-будівельна діяльність

Корпоративні скандали як наслідок низької якості фінансової звітності та передумова трансформації аудиту PDF
T M Kochin 66-84
Удосконалення механізму обліку безспірного cписання коштів державного бюджету PDF
M I Кoshchynets 85-94
Аналітичне забезпечення планування фінансування державних закладів вищої освіти PDF
S O Levytska, N I Lutskа 95-106

Економіка підприємства та просторово-кластерний бізнес

Етапи формування організаційно-економічного механізму внутрішньої консалтингової взаємодії підприємств: маркетінговій аспект PDF
N O Yevtushenko 107-119
Особливості застосування засобів забезпечення договірних зобов'язань PDF
N I Kobzar, L M Lauhina, S A Skachedub 120-131
Механізм відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з приймання та передачі об’єкту концесії PDF
V V Kovalchuk 132-144
Емерджентність економічної та облікової політики в управлінні фінансовою стійкістю підприємства PDF
O V Chumak, I V Nagornа 145-157

Сталий розвиток, екологічний менеджмент та альтернативна енергетика

Екологічні аспекти світового соціально-економічного розвитку PDF
O A Dovgal, I O Panova 158-167
Методика внутрішнього контролю операцій з гмо та витрат на екологічну якість продукції PDF
I V Zamula, N P Syroid 168-181
Теоретичні засади та сучасні тенденції становлення екологічного будівництва як чинника сталого розвитку PDF
E S Orlovskiy 182-203
Маркетингові інструменти просування зелених інвестицій: мінімізація «грінвошінг» PDF
T Pimonenko, O Lyulyov, L Liulova 204-213

Економіко-математичні методи і моделі

Моделювання процесу формування економічної безпеки підприємств в умовах їх інноваційного розвитку PDF
D S Stepanov 214-231