№ 140 (2018)

Зміст

Міжнародна економіка і зміни геоекономічного простору

Банківський сектор в умовах конкуренції з іноземним капіталом: систематизація досвіду країн і тенденції PDF
Y V Diatlova

Проблеми національної та регіональної економіки

Перспективи розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг в контексті трансформації фінансових відносин в Україні PDF
T A Vasilyeva, A O Boiko, A V Kirilieva
Імперативи регіонального розвитку в формуванні потенціалу держави PDF
L O Dobryk
Сутність і роль сільських територіальних громад в українській сучасності PDF
L F Drohomyretska
Соціальний захист в Україні: проблеми та шляхи вирішення PDF (Русский)
N V Zakharchenko, E R Lakiza, M Y Naumovska

Фінанси та інвестиційно-будівельна діяльність

Корпоративні скандали як наслідок низької якості фінансової звітності та передумова трансформації аудиту PDF
T M Kochin
Удосконалення механізму обліку безспірного cписання коштів державного бюджету PDF
M I Кoshchynets
Аналітичне забезпечення планування фінансування державних закладів вищої освіти PDF
S O Levytska, N I Lutskа

Економіка підприємства та просторово-кластерний бізнес

Етапи формування організаційно-економічного механізму внутрішньої консалтингової взаємодії підприємств: маркетінговій аспект PDF
N O Yevtushenko
Особливості застосування засобів забезпечення договірних зобов'язань PDF
N I Kobzar, L M Lauhina, S A Skachedub
Механізм відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з приймання та передачі об’єкту концесії PDF
V V Kovalchuk
Емерджентність економічної та облікової політики в управлінні фінансовою стійкістю підприємства PDF
O V Chumak, I V Nagornа

Сталий розвиток, екологічний менеджмент та альтернативна енергетика

Екологічні аспекти світового соціально-економічного розвитку PDF
O A Dovgal, I O Panova
Методика внутрішнього контролю операцій з гмо та витрат на екологічну якість продукції PDF
I V Zamula, N P Syroid
Теоретичні засади та сучасні тенденції становлення екологічного будівництва як чинника сталого розвитку PDF
E S Orlovskiy
Маркетингові інструменти просування зелених інвестицій: мінімізація «грінвошінг» PDF
T Pimonenko, O Lyulyov, L Liulova

Економіко-математичні методи і моделі

Моделювання процесу формування економічної безпеки підприємств в умовах їх інноваційного розвитку PDF
D S Stepanov