DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.66.330

Корпоративні скандали як наслідок низької якості фінансової звітності та передумова трансформації аудиту

T M Kochin

Анотація


В статті досліджено праці, які стосуються аудиту як інструменту забезпечення якості фінансової звітності, які піднімалися вітчизняними вченими. В процесі дослідження було здійснено аналітичний огляд розкритих корпоративних скандалів, пов’язаних з фальсифікацією звітності, що дозволило констатувати проблеми у здійсненні якісного внутрішнього та зовнішнього контролю. Одним з найбільш показових є справа корпорації Enron, яка широко висвітлена в науковій та навчальній літературі. Встановлено, що другим за величиною скандалом, пов’язаним з неякісною системою бухгалтерського обліку та контролю в США стало банкрутство телекомунікаційної корпорації WorldCom. Наведено узагальнену схему фальсифікації фінансового стану Parmalat. Наведено узагальнену характеристику найбільших корпоративних скандалів, які пов’язані з
фальсифікацією звітності внаслідок неякісності системи бухгалтерського обліку та контролю. Встановлено, що можливості реалізації відповідних намірів щодо фальсифікації визначається ступенем якості системи бухгалтерського обліку, які збільшуються пропорційно зменшенню уваги щодо якості обліку та контролю.


Ключові слова


корпорація; корпоративний скандал; якість фінансової звітності; облікова інформація; аудит; трансформація фінансової звітності

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. $180 млрд. убытков или как за 1 день лопнул WorldCom URL:
https://pikabu.ru/story/180_mlrd_ubyitkov_ili_kak_za_1_den_lopnul_worldcom_4048987
2. How does joint provision of audit and non-audit services affect audit quality and independence? A review. URL: https://www.icaew.com/en/products/audit-and-assurance-publications/~/media/481bd2be6ac7414cb4248996d259f8f5.ashx
3. Parmalat sues former auditors for $10bn. URL:https://www.independent.co.uk /news/business/news/parmalat-sues-former-auditors-for-10bn-557185.html
4. Satyam выплатит США $10 млн для урегулирования дела о мошенничестве. URL:http://rapsinews.ru/international_news/20110406/252185273.html
5. The audit process. URL: https://books.google.com.ua/booksid=NwPRL6QVr9EC&pg=
PA3&lpg=PA3&dq=Gray,+Manson+2007+Arthur+Andersen&source=bl&ots=G9dlLEtahr&sig=Jli8GMYhLoJ_Pd541OKW7HU7tJQ&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjvkZKEg6jfAhUOmIsKHb8YBTYQ6AEwB3oECAcQAQ#v=onepage&q=Gray%2C%20Manson%202007%20Arthur%20Andersen&f=false
6. Toshiba подозревается в завышении прибыли. URL:https://comments.ua/ht/570888-toshiba-podozrevaetsya-zavishenii.html
7. Toshiba пред'явлений найбільший позов з приводу фальсифікацій у звітності. URL: http://kibernewss.blogspot.com/2016/10/toshiba.html
8. WorldCom уходил от налогов по схеме KPMG. URL: https://www.kommersant.ru /doc/444459
9. Xerox получил доходы раньше времени URL:https://www.kommersant.ru/doc/330115
10. Банкротство WorldCom. URL: https://www.svoboda.org/a/24194175.html
11. Бондар В.П. Організація і технологія аудиторської діяльності: стратегія якості та відповідальності: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.00.09 / В.П. Бондар; ;Державнаакадемія статистики, обліку та аудиту держкомстатуУкраїни. – К., 2009. – 36 с.
12. Босак А.О., Чернобай А.І. Проблеми організаційного розвитку корпорацій в умовах трансформації економіки. URL:http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/38726/1/5_20-26.pdf
13. Британские власти обвинили “Олимпус” в фальсификации финансовых отчетов. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/671764
14. Брюханов М. Искажения в финансовой отчетности: как выявить мошенничество // «Финансовый директор» №6/2006. URL:https://fd.ru/articles/19829-iskajeniya-v-
finansovoy-otchetnosti-kak-vyyavit-moshennichestvo
15. Громкий скандал обрушил стоимость акций Olympus на 70% и может отпугнуть инвесторов от японских активов в целом. URL: http://investfunds.ua/news/gromkij-skandal-obrushil-stoimost-akcij-olympus-na-70-i-mozhet-otpugnut-investorov-ot-yaponskih-aktivov-v-celom-jekonomicheskie-izvestiya-88273/
16. Давидов Г.М. Формування теоретичних основ аудиту: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук:08.06.04. – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Г.М. Давидов. – Київ. – 2006. – 36 с.
17. Двоє екс-керівників Tesco постали перед судом. URL:https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/8/641412/
18. Дорош Н.І. Методологічні та організаційні аспекти аудиту: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.06.04 / Н.І. Дорош; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". – К., 2004. – 38 c.
19. История взлета и падения компании Parmalat. URL: https://landlord.ua/news/istoriya-vzleta-i-padenia-kompanii-parmalat/
20. Крах американских гигантов ENRON и WorldCom, аудиторской фирмы Andersen. Уроки для Украины. URL: http://bankukr.narod.ru/apb73.html
21. Крупнейшие корпоративные скандалы в США. URL:https://korrespondent.net /business/50209-krupnejshie-korporativnye-skandaly-v-ssha
22. Мізякіна Н.О. Ризики фальсифікації фінансової звітності підприємства: класифікація та фактори. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/86.pdf
23. Мошенський С.З. Вексель. Базовые концепции. Киев-Ровно: Планета-Друк, 2007. – 1284 с.
24. Новий тиждень — новий скандал американський телеком-велетень Worldcom зізнався у власному шахрайстві. URL:https://dt.ua/ECONOMICS/noviy_tizhden__noviy_skandal_amerikanskiy_telekom-veleten_worldcom_ziznavsya_u_vlasnomu_shahraystvi.html
25. Петрик О.А. Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.06.04 / О.А. Петрик; Київський національний економічний ун-т. – К., 2004.
26. Показовий крах: як історія американської Enron перекроїла корпоративне правове поле світу. URL: https://mind.ua/publications/20183712-pokazovij-krah-yak-istoriya-amerikanskoyi-enron-perekroyila-korporativne-pravove-pole-svitu
27. Проскуріна Н.М. Розвиток процедур аудиту: теорія та методологія. автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / Н.М Проскуріна; Державна статистика України, Національна академія статистики, облік та аудит», 2012. – 38с.
28. Редько О.Ю. Методологія та організація професійного аудиту в Україні. Стан та перспективи розвитку: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.00.09 / О.Ю. Редько ; Держ. ком. статистики України, Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2009. – 40 с.
29. Рудницький В.С. Аудит у системі контролю: методологічні та організаційні аспекти (на прикладі підприємств споживчої кооперації України) [Текст] : Дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / В.С. Рудницький; Львівська комерційна академія. – Л., 1999. – 421 с.
30. Руководитель Toshiba подал в отставку из-за скандала с фальсификацией отчетности. URL:https://www.vedomosti.ru/business/news/2015/07/21/601483-rukovoditel-toshiba-podal-v-otstavku-iz-za-skandala-s-falsifikatsiei-otchetnosti
31. Руководство Toshiba уходит в отставку. URL:https://lb.ua/world/2015/07/21/311523_r ukovodstvo_toshiba_uhodit.html
32. Самый громкий скандал века Дело «Enron». URL:http://financecollapses.blogspot.com/2014/07/enron.html
33. Сурніна К. С. Аналітичні процедури в аудиті: методологія і практика: дис. … на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.00.09-Бухгалтерській облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / К.С. Сурніна; Державна служба статистики України, Національна академія статистики, обліку та аудиту – Київ – 2012 – 465 с.
34. Шалімова Н.С. Аудит в системі соціально-економічних відносин України: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.00.09 –)./ Н.С. Шалімова. – Київ. – 2013. – 60 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.