DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.158.336

Екологічні аспекти світового соціально-економічного розвитку

O A Dovgal, I O Panova

Анотація


У статті наведено результати дослідження сутності екологічних аспектів світового соціально-економічного розвитку. Метою статті є узагальнення теоретичних підходів дослідження сутності екологічних аспектів світового соціально-економічного розвитку та напрямів процесу його екологізації. У ході дослідження використано загальнонаукові методи, такі як: діалектика загального та одиничного; історико-логічний метод; метод наукової абстракції, аналізу і синтезу; метод аналізу регіонального та світового виміру; метод системного узагальнення тощо. В межах вивчення ролі екології та її впливу на соціально-економічний розвиток суспільства пропонується концептуальна модель, яка визначає позиції даного напрямку знань з урахуванням об'єктивних тенденцій сучасної наукової думки. У ході дослідження доведено, що формування основ екологічної політики, яка дозволила б при одночасному збереженні природного середовища проживання і відповідної екологічної обстановки, створити сприятливі умови для досягнення високих показників економічного зростання і підвищення рівня добробуту і соціальної задоволеності населення є складним, але необхідним завданням на всіх рівнях соціально-економічного розвитку.


Ключові слова


світовий соціально-економічний розвиток; екологізація; екологія; протиріччя між суспільством і природою; навколишнє середовище

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. 2-е издание, исп. и доп. М. : Академия, 2004. 788 с.

2. Бьолер Д. Ідея та обов’язковість відповідальності за майбутнє // Філософська думка. 2007. № 1. С. 117–134. № 2. С. 77–95. № 3. С. 81–99.

3. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. М. : Наука, 1988. 520 с.

4. Данилов-Данильян В. И., Лосев К. С. Экологический вызов и устойчивое развитие. М. : Прогресс-Традиция, 2000. 416 с.

5. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку. К. : Інтелсфера, 2002. 234 с.

6. Довгаль О. А., Довгаль Г. В. Міжнародний технологічний поділ праці як синергетичний ефект глобалізації // Академічний огляд. 2008. № 2. С. 94-98.

7. Довгаль О. А Протекціонізм і лібералізм у зовнішньоторговельних відносинах у процесі глобалізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра економ. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія». Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. 35 с.

8. Baumol, W., Oates, W. 1975. The Theory o f environmental policy. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 210р.

9. Buttel, F., Taylor, P. 1994. Environmental sociology and global environmental change. W: Social theory and the global environment, ed. by M. Redclift, T. Benton. London and New York: Routledge. р. 18-23.

10. Pearce, D.W., Turner, K.R . 1990. Economics o f natural resource and the environment. New York: Harvester Wheatsheaf. 260 р.

11. Redclift, M., Woodgate, G. 1994. Sociology and the environment. W : Social theory and the global environment, ed. by M. Redclift, T. Benton. London and New York: Routledge. 125 р.

12. Sklair, L. 2015. Global sociology and environmental change. W: Social theory and the global environment, ed. by M. Redclift, T. Benton. London and New York: Routledge. 213 р.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.