DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.85.331

Удосконалення механізму обліку безспірного cписання коштів державного бюджету

M I Кoshchynets

Анотація


У статті висвітлено процес реформування системи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору. Проаналізовано ряд заходів з удосконалення системи бухгалтерського обліку в державному секторі, надано коротку характеристику плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. Визначено економічну сутність поняття «безспірне списання», відповідно до чинного законодавства та розглянуто особливості обліку безспірного списання коштів державного бюджету за бюджетною програмою для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів. У дослідженні наведено дискусійні кореспонденції рахунків, обґрунтовано проблемні питання щодо обліку безспірного списання коштів державного бюджету та запропоновано власний підхід до їх вирішення. В результаті проведеного дослідження обґрунтовано необхідність удосконалення чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, а також внесення відповідних уточнень до Порядоку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. За умови врахування і внесення відповідних змін, що викликані потребою практики, буде досягнуто удосконалення обліку в частині цілісності і системності Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та інформаційного відображення господарських операцій.


Ключові слова


бюджетна установа; бюджетна програма; бюджетні призначення; бюджетні асигнування; безспірне списання коштів; код класифікації видатків бюджету

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стратегія модернізації системи обліку в державному секторі на 2007–2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 34-2007-п.
2. Стратегія розвитку системи управління державними фінансами: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 774-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon5.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-р.
3. План заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки: Наказ Міністерства фінансів України від 28 листопада 2016 р. № 1038. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_d oc2.nsf/link1/MF16074.html
4. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 437-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-%D1%80
5. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 р. № 1203. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14.
6. Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/845-2011-%D0%BF
7. Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/1233/.
8. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 р. № 1219. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16/paran9


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.