DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.214.340

Моделювання процесу формування економічної безпеки підприємств в умовах їх інноваційного розвитку

D S Stepanov

Анотація


Метою статті став пошук шляхів удосконалення системи моделювання процесу формування економічної безпеки підприємств в умовах їх інноваційного розвитку. Для удосконалення діагностики та прогнозування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, у цій статті викладені три загальноприйняті моделі формування двоїстих моделей при вивченні технологій виробництва з кількома вхідними величинами, що складаються з декількох вихідних величин. Автором сформовані виробничі проблеми мінімізації витрат, максимізації доходів та максимізації прибутку. Двоїсті функції вартості, доходу або прибутку, що представляють ці проблеми оптимізації, визначені у своїх загальних формах як функції цін та / або кількості ресурсів. Описано набір теоретичних умов регулярності та їх економічну інтерпретацію для кожної з трьох двоїстих цільових функцій. Запропоновані оптимізовані функції попиту та пропозиції, що отримані шляхом застосування лемми Шепарда, Самуельсона-Макфаддена та Готелінга. Похідні вхідні величини обмежені вихідними величинами у випадку проблеми мінімізації витрат, а отримані вихідні величини обмежені вхідними даними у випадку проблеми максимізації доходу. Це дослідження охоплює теоретичні основи двоїстого підходу в економіці виробництва. В задачу оптимізації введені припущення про екзогенні та ендогенні змінні, включені в оціночну модель. Для кожного з трьох модельних утворень також представлені кількісні показники економічного інтересу, такі як еластичність цін, еластичність заміщення вхідних даних та перетворення вихідних даних.


Ключові слова


економічна безпека підприємства; модель; лемма; сільськогосподарське підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Abuzyarova M. I. Methodological approaches to ensure the competitiveness of organizations / M.I. Abuzyarova. //Journal of Business and Retail Management Research (JBRMR), 11(2), 2017. рр. 125-132. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3027939

Altman N. Social Security Works: Why Social Security Isn’t Going Broke and How Expanding It Will Help Us All. // N. Altman, E. Kingson, NY, New York: The New Press, 2015. 208 p.

Bernal-Conesa J.A. CSR Strategy in Technology Companies: its Influence on Performance, Competitiveness and Sustainability. / J.A. Bernal-Conesa, C. de Nieves-Nieto, A.J. Briones-Penalver, //Corporate social responsibility and environmental management, 24(2), 2017. рр. 96-107. doi: https://doi.org/10.1002/csr.1393

Bernal-Conesa J. A. Impacts of the CSR strategies of technology companies on performance and competitiveness. / J. A. Bernal-Conesa, A. J. Briones-Penalver, C. de Nieves-Nieto, //Tourism & Management Studies, 13(4), 2017. рр. 73-81. Retrieved from https://tmstudies.net/index.php/ectms/article/viewFile/1043/pdf_72

Grodzka D. Competitiveness of Polish regions in comparison to other EU member states./D. Grodzka //Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (Studies of the Sejm Analysis Office of the Sejm Office), 49(1), 2017. рр. 169-202. Retrieved from http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/1EB58F3E2E7098E6C1258132004166AD/$file/Studia_BAS_49.pdf (in Polish)

Ivanova M. Assessment of the competitiveness of enterprises / M. Ivanova, O. Varyanichenko, S.Sannikova, S. Faizova, // Economic Annals-XXI, 173(9-10), 2018. рр. 26-31.

Kozachenko A. Socioeconomic security of a region as an object in economic security studies at the mesolevel / A. Kozachenko, V. Bukolova //Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3, No. 5, 2017. рр. 188-195. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-188-195

Matthews J. Social Security, Medicare and Government Pensions: Get the Most Out of Your Retirement and Medical Benefits (Social Security, Medicare & Government Pensions). California, Berkeley: NOLO, 2017. 496 p.

Miller B. International and Regional Security: The Causes of War and Peace. Abingdon: Routledge, 2016. 308 p.

Nowacki R. Diagnosis of the level of competitiveness of enterprises in Poland based on evaluation carried out by their managers. Handel Wewnętrzny (Internal Trade), 358(5), 2015. рр 446-462. Retrieved from http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-cf332edf-8993-4a07-b805-18844aaa89ab (in Polish)

Wu Ch. Evaluating competitiveness using fuzzy analytic hierarchy process - A case study of Chinese airlines. / Ch. Wu, X. Zhang, I. Yeh, F. Chen, J. Bender, T. Wang //Journal of Advanced Transportation, 47(7), 2013. рр. 619-634. doi: https://doi.org/10.1002/atr.183

Zachosova N. Diagnostics by financial regulators of financial institutions preparedness to the implementation of economic security management /N.Zachosova, N.Babina //Baltic Journal of Economic Studies Vol. 4, No. 4. – 2018. рр. 106-115. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-106-115


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.