DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.204.339

Маркетингові інструменти просування зелених інвестицій: мінімізація «грінвошінг»

T Pimonenko, O Lyulyov, L Liulova

Анотація


У статті авторами проаналізовано та систематизовано основні передумови розвитку та просування зелених інвестицій у вітчизняній практиці. Авторами виокремлено основні параметри та особливості зелених інвестицій. Результати аналізу досвіду країн ЄС показали, що зелені інвестиції є одним із ефективних методів залучення додаткових фінансових ресурсів для підтримки зеленого зростання країни. У даному контексті авторами було виокремлено основні бар'єри, які стримують поширення зелених інвестицій в Україні, а саме: відсутність ефективного законодавчого регулювання; відсутність універсального підходу до трактування дефініції зелені інвестиції, їх класифікації, а також принципів ідентифікації зелених активів; наявний стереотип, про неприбутковість зелених інвестицій. У статті зазначено, що одним з шляхів подолання визначених бар’єрів та стимулювання розвитку інвестиційного ринку країни є використання ефективних маркетингових інструментів з метою поширення зелених інвестицій серед основних стейкхолдерів. У статті систематизовано основні маркетингові інструменти для промоції зелених інвестицій. Результати аналізу показали, що одним з факторів, які обмежують ефективність промоції зелених інвестицій – грінвошінг. У рамках дослідження грінвошінг визначається як розрив між двома поведінками: найнижчим рівнем зеленої ефективності та декларацією зеленого іміджу. У цьому випадку, з метою розвитку зеленого бренду країни, використання грінвошінг повинно бути мінімізовано через контроль державних органів. У статті авторами запропоновано закріпити на державному рівні публічне розкриття не фінансової звітності. Визначено, що ефективне функціонування ринку зелених інвестицій та ефективний набір маркетингових комунікацій промоції зелених інвестицій опосередковано матиме позитивний вплив на зелений бренд країни. У результаті це сприятиме відновленню інвестиційного клімату в країні, що у свою чергу призведе до припливу додаткових іноземних зелених інвестицій.


Ключові слова


грінвошінг; зелені інвестиції; стейкхолдер; маркетинг; бренд

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Чигрин О. Ю. Теоретико-прикладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні / О. Ю. Чигрин, В. С. Красняк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – №3. С. 226-234.

Banerjee S. Environmental Marketing (Green Marketing Rudiments) / S. Banerjee // IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 7th International Business Research Conference IESMCRC Special Issue. – 2011. – Vol. 2. P. 69-74. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/7th-ibrc-volume-2/24.pdf

Delmas M. Organizational responses to environmental demands: Opening the black box / M., Delmas, M. W. Toffel. // Strategic Management Journal. – 2005. – Issue 29. P. 1027–1055.

Delmas M. The drivers of greenwashing / M. Delmas, B. V. Cuerel // California Management Review. – 2011. – Issue 54. P. 64–87

Dkhili H. (2018). Environmental performance and institutions quality: evidence from developed and developing countries / H. Dkhili // Marketing and Management of Innovations. – 2018. – Issue 3. P. 333-244.

Hens L., Karintseva, O., Kharchenko, M., & Matsenko, O. The States Structural Policy Innovations Influenced by the Ecological Transformations / L. Hens, O. Karintseva, M. Kharchenko, O. Matsenko // Marketing and Management of Innovations. – 2018. – Issue 3. P. 290-301. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-26

Lyulyov O. National Brand as a Marketing Determinant of Macroeconomic Stability / O. Lyulyov, O. Chygryn, T. Pimonenko // Marketing and Management of Innovations, 3, 142-152.

Peattie, K. (1995). Environmental Marketing Management-Meeting the Green Challenge / K. Peattie // Pitman Publishing, UK. – 1995.

Pimonenko T. Ukrainian Perspectives for Developing Green Investment Market: EU Experience / T. Pimonenko // Economics and Region. – 2018. – № 4(71). – Р. 35-45.

Пімоненко Т. В. Зелене інвестування: досвід ЄС для України / Т. В. Пімоненко, К. В. Лущик // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2017. – № 4. – С. 121-127.

Пімоненко Т. В. Екологічні фондові індекси: зарубіжний досвід та уроки для України / Т.В. Пімоненко, Ю.О. Мирошниченко, О.М. Коробець, О.І. Литвиненко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2017. – №3. – С. 61-67.

Ус Я. O. Сучасні еколого-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку / Т. В. Пімоненко, Я. O. Ус, Д. В. Леус, С. М. Федина // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2017. – №2. – С. 57-67.

Siano A. More than words: Expanding the taxonomy of greenwashing after the Volkswagen scandal / Siano, A., Vollero, A., Conte, F. ,Amabile, S. // Journal of Business Research. –2015. – Issue 71. P 27–37. doi:10.1016/j.jbusres.2016.11.002

Sotnyk I. Management of Renewable Energy Innovative Development in Ukrainian Households: Problems of Financial Support / I. Sotnyk, I. Shvets, L. Momotiuk, Y. Chortok // Marketing and Management of Innovations. – 2018. – Issue 4. P. 150-160. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-14

Testa F. Internalization of Environmental Practices and Institutional Complexity: Can Stakeholders Pressures Encourage Greenwashing? / F. Testa, O. Boiral, F. Iraldo // Journal of Business Ethics. – 2015. – Issue 147(2). P. 287–307.doi:10.1007/s10551-015-2960-2

The Domino Effect of Volkswagen's Emissions Scandal. (2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2015/09/28/the-dominoeffect-of-volkswagens-emissions-scandal/#3258544d282b

Vos L. What is Green Marketing? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://learn.g2crowd.com/green-marketing


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.