DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.52.329

Соціальний захист в Україні: проблеми та шляхи вирішення

N V Zakharchenko, E R Lakiza, M Y Naumovska

Анотація


У статті розкрито глобальну проблему для сімей з дітьми та матерів-одиначок, а саме проблема соціального захисту громадян в Україні. Детально описано, як держава і місцеві органи влади підтримують молодих мам у вихованні дитини за допомогою виплат на дитину. На підставі статистичних даних показано динаміку народжуваності з 2013 по 2017 рр., наведено розмір соціальної допомоги в Україні та за кордоном і їх актуальність на сьогоднішній день. Також в роботі йдеться про центр матері і дитини, куди кожна жінка може звернутися, коли вона потребує підтримки в складний для неї час. Досліджено реальну ситуацію щодо українських виплат на дітей в порівнянні з зарубіжними країнами. Виходячи з цього, запропоновано шляхи вирішення цієї гострої соціальної проблеми: податкові пільги та знижки батькам при наявності дітей, податковий кредит для сім'ї з дітьми; створення молодим мамам спеціальних умов для поєднання зайнятості та материнства (гнучкий робочий графік, дитячі кімнати); компенсація державою частини оплати праці приватної няні; своєчасна індексація соціальних виплат. Зроблено висновок про те, що збільшення числа самотніх матерів з дітьми і їх уразливість в основному визначають необхідність вдосконалення соціальної та сімейної політики, необхідність позитивних зрушень в наданні соціальних послуг цим типам сімей в сьогоднішній непростий час.


Ключові слова


соціальний захист; допомога; виплата; мати-одиначка; народжуваність; соціальний центр; пільга; індексація; інфляція

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Конституція України: за станом на 26 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 1996. – 141с.
2. Сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://minfin.com.ua/2018/02/19/32422390/.
3. Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1166-18.
4. Котляр А. Бэби-боксы Пандоры [Электронный ресурс] / А. Котляр, Ю. Самаева // Зеркало недели. - 2018. – 31 августа. – С. 2. - Режим доступа:
http://www.ukrrudprom.ua/digest/Bebiboksi_Pandori.html.
5. Постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/512-2018-%D0%BF.
6. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.
7. Експрес-випуск Державної служби статистики України «Демографічна ситуація в Україні у 2018 році». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/08/123.pdf.
8. Сайт журнала «Пособие на ребенка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://posobie-expert.ru/v-raznyh-stranah/.
9. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12.
10. Сайт информационного бюллетеня «Демоскоп Weekly» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.demoscope.ru//weekly/2011/0449/analit03.php.
11. Сайт информационного бюллетеня «Демоскоп Weekly» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.demoscope.ru//weekly/2016/0671/analit04.php.
12. Сайт журнала «Forum daily» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.forumdaily.com/materi-odinochki-v-ssha-kak-vyzhit-i-prozhit/.
13. Сайт журнала «Financial Daily express» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fdlx.com/all/88791-nalogovye-lgoty-v-ssha-dlya-roditelej.html.
14. Юшко С.В. Індексація доходів громадян: аналіз української практики / С.В. Юшко // Фінанси України. – 2016. – № 4. - С. 100-113.
15. Янов В. Індексація грошових доходів як державний механізм соціального захисту населення / В. Янов // Теорія та практика державного управління. – 2012. – Вип. 2. – С. 245 – 250.
16. Cайт Міністерства соціальної політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/news/15346.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.