Теоретичні основи дослідження та особливості дифузії інновацій у секторі ікт

Автор(и)

  • T. B. Seredyuk Національний університет водного господарства і природокористування, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290819.19.568

Ключові слова:

дифузія інновацій, сектор ІКТ, цифрова економіка, аналітичний фрейм, галузеві особливості, дифузійне середовище

Анотація

У сучасній економічній парадигмі інновації перетворилися на найважливіший фактор зростання і конкурентоспроможності. Інноваційна модель або тип розвитку домінує сьогодні в якості цільового орієнтира національних, регіональних і корпоративних стратегій. Найважливішою умовою функціонування інноваційної економіки стає інтенсивна дифузія інновацій (ДІ). У статті уточнено сутність та представлено теоретичні основи дослідження ДІ. Звертається увага на те, що ДІ є особливим типом комунікації та соціальним процесом. Виокремлено види (некомерційний трансфер, комерційний трансфер, вільна дифузія), суб'єкти, фактори та передумови ДІ, а також її функції в економіці. Розкрито роль держави у забезпеченні сприятливих умов перебігу ДІ. Основна увага приділяється вивченню особливостей ДІ в секторі ІКТ. У зв'язку з цим, виокремлено об'єкти ДІ і обґрунтовано зв'язок зі становленням цифрової економіки, охоплюючи різні її прояви. Розглянуто структуру цифрової економіки, феномен цифрових інновацій та особливості програмного забезпечення як основи ІКТ, від якого залежать всі сектори економіки в епоху інформатизації. Запропоновано аналітичний фрейм дослідження ДІ в секторі ІКТ, що охоплює: характеристику інновацій; характеристику суб'єктів; характеристику процесу дифузії інноваційної ІКТ; характеристику особливостей дифузії ІКТ в певних галузях економіки, де вони використовуються; характеристику дифузійного середовища; характеристику форм ДІ. Звертається увага на роль освіти в ДІ, яка дозволяє долати ті її бар’єри, які пов’язані зі знаннями. Запропоновано основні підходи до вивчення ДІ в секторі ІКТ (макро-, мезо-, мікроаналітичний, когнітивний, організаційний, соціальний, ринковий, інституціональний та ін.). Виділено напрямки кількісної оцінки процесів і наслідків ДІ в секторі ІКТ. Інтенсивність ДІ співрозмірна з рівнем інноваційної активності та результативності інноваційних процесів (симетрія), а також з уніфікованим розумінням інновації. Представлений матеріал визначає ті напрями, на які необхідно звернути увагу в рамках аналізу ДІ, для вирішення завдань її розвитку і підвищення ефективності участі підприємств, охоплюючи маркетинг інновацій.

Посилання

Rodzhers, E. (2009). Dyfuzіia іnnovatsіi [Diffusion of innovations]. K.: Vyd. dіm «Kyievo-Mohylianska akademіia» [in Ukrainian].

Ryan, B., & Gross, N. (1943). The Diffusion of Hybrid Seed Corn in Two Iowa Communities. Rural Sociology, 8, 663-708 [in English].

Hägerstrand, T. (1967). Innovation diffusion as a spatial process [Innovationsförloppet ur korologisk synpunkt]. Chicago: University of Chicago Press [in English].

Lee, M., Kim, K., & Cho, Y. (2010). A study on the relationship between technology diffusion and new product diffusion. Technological Forecasting & Social Change, 77, 796-802 [in English].

Peres, R., Muller, E., & Mahajan, V. (2010). Innovation diffusion and new product growth models: A critical review and research directions. International Journal of Research in Marketing, 27, 91-106 [in English].

Urbinati, A., Chiaroni, D., Frattini, F., & Chiesa, V. (2019). The Role of Business Model Design in the Diffusion of Innovations: An Analysis of a Sample of Unicorn-Tech Companies. International Journal of Innovation and Technology Management, 16, 19-50 [in English].

Andergassen, R., Nardini, F., & Ricottilli, M. (2017). Innovation diffusion, general purpose technologies and economic growth. Structural Change and Economic Dynamics, 40, 72-80 [in English].

Tanoglu, I., Basoglu, N., & Daim, T. (2010). Exploring technology diffusion: case of information technologies. International Journal of Information Technology & Decision Making, 09, 195-222 [in English].

Lei, M. (2016). Determinants of IT Innovation Diffusion from Dynamic Perspective – Review and Prospects. Technology and Investment, 07, 1-7. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/295090769_Determinants_of_IT_Innovation_ Diffusion_from_Dynamic_Perspective-Review_and_Prospects [in English].

Pradhan, R., Arvin, M., Nair, M., & et al. (2019). The information revolution, innovation diffusion and economic growth: an examination of causal links in European countries. Quality & Quantity, 53, 1529-1563 [in English].

Cresswell, K., & Sheikh, A. (2013). Organizational issues in the implementation and adoption of health information technology innovations: An interpretative review. International Journal of Medical Informatics, 82, 76-86 [in English].

Alkhwaldi, A., & Kamala, M. (2017). Why Do Users Accept Innovative Technologies? A Critical Review of Models and Theories of Technology Acceptance in The Information System Literature. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), 4, 7962-7971 [in English].

Poliakov, M.V. (2018). Ekonomіka znan: sutnіst, determіnanty, hlobalnyi landshaft [Knowledge Economy: Essence, Determinants, Global Landscape]. Dnіpro: Nova іdeolohіia [in Ukrainian].

Khanin, I. (2018). Voprosy noosfernogo razvitiya ekonomiki i poznaniya [Issues of noosphere economic development and cognition]. Dnipro: Novaya ideologiya [in Russian].

Liashenko, O. (2006). Metody ta modelі komertsіalіzatsіi transferu tekhnolohіi [Methods and models of technology transfer commercialization]. (Doctoral dissertation). DU «Іnstytut ekonomіky ta prohnozuvannia natsіonalnoi akademіi nauk Ukrainy», K. [in Ukrainian].

Shamota, H. (2011). Dyfuzіia іnnovatsіi v Ukrainі na suchasnomu etapі [Diffusion of innovations in Ukraine in modern times]. Problemy і perspektyvy rozvytku bankіvskoi systemy Ukrainy: zb. nauk. prats, 31, 288-296 [in Ukrainian].

Shumpeter, J. (2008). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [Economic Development Theory]. M.: Direktmedia Pablishing [in Russian].

Rukovodstvo Oslo. Rekomendacii po sboru i analizu dannykh po innovaciyam (2010). OESR i Evrostat [Oslo Manual. Recommendations for collecting and analyzing data on innovations. OECD and Eurostat]. M.: CISN.

Bui, Q. (2015). A Review of Innovation Diffusion Theories and Mechanisms. DIGIT 2015 Proceedings, 11, 1-10. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/e344/53e8f747f2fc936 17d62e16016bce6a6007c.pdf [in English].

Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade and Development (2017). New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. Retrieved from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ ier2017_en.pdf [in English].

Taherdoost, H. (2018). A review of technology acceptance and adoption models and theories. Procedia Manufacturing, 22, 960-967 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-29

Номер

Розділ

Економічна теорія та методологія досліджень