№ 148 (2019)

Зміст

Економічна теорія та методологія досліджень

Економічна безпека як економічна категорія: огляд наукових публікацій PDF
K. A. Lopatka, U. G. Sharanova 5-18
Теоретичні основи дослідження та особливості дифузії інновацій у секторі ікт PDF
T. B. Seredyuk 19-36

Міжнародна економіка і зміни геоекономічного простору

Тенденції розвитку співробітництва країн ШОС в системі світового господарства PDF
I. Ye. Zhurba 37-48
СОТ сьогодні: перспективи, проблеми, досвід поколінь PDF
O Konyk 49-58

Проблеми національної та регіональної економіки

Аналіз стану та перспективи розвитку торгівлі Харківської області PDF
O Fylypenko, T Koliesnik 59-71

Фінанси та інвестиційно-будівельна діяльність

Механізм здійснення банківських послуг та операцій в банках країни PDF
O Androsova, K Davidenko 72-81
Стратегія банку як основа для впровадження нових видів продуктів та послуг PDF
O Androsova, E Luzhanskaya 82-92
Удосконалення економічної класифікації видатків бюджету – запорука дієвої та ефективної системи контролю та управління видатками бюджету PDF
I Yaremchuk 93-105

Економіка підприємства та просторово-кластерний бізнес

Проблеми оцінки економічної безпеки сучасного підприємства PDF
S Adonin, Yu Kalashnikova 106-115
Особливості організації обліку доходів і витрат у фермерських господарствах PDF
V Vasilyeva, O Konovalova, K Sicheva 116-128
Актуальність формування універсального підходу до оцінки фінансового стану підприємства на основі показників форм фінансової звітності PDF
O. O. Ievsieieva, O. S. Anikina, S. V. Nikulina 129-143
Загальні положення аналізу витрат виробництва промислового підприємства PDF
O. K. Fokin 144-156
Індикативна оцінка прогресивного економічного розвитку факторів виробництва підприємств готельно-ресторанного господарства під впливом капітальних витрат PDF
O. I. Judina 157-171

Освіта в постіндустріальному суспільстві

Комунікаційна політика закладів вищої освіти України як основа їх успішного функціонування PDF
V. V. Volkova, V. V. Oglikh 172-185
Номенклатура витрат в механізмі визначення собівартості навчально-педагогічних послуг ДЗВО PDF
T. M. Trosteniuk 186-197