Особливості організації обліку доходів і витрат у фермерських господарствах

Автор(и)

  • V Vasilyeva Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Ukraine
  • O Konovalova Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Ukraine
  • K Sicheva Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290819.116.576

Ключові слова:

фермерське господарство, доходи, витрати, проста форма, спрощена форма, програмне забезпечення, міжнародні стандарти, бухгалтерський облік

Анотація

В умовах розвитку ринкових відносин, функціонування нових форм організаційно-правових формувань в аграрному секторі економіки, зокрема, фермерських господарств, головним завданням бухгалтерського обліку і контролю, їх основним завданням є забезпечення користувачів достовірною та своєчасною інформацією. Зміна виробничих відносин в усіх сферах господарювання, складних соціально-економічних проблем, вимагає чіткої реалізації облікової політики. Ведення бухгалтерського обліку на фермерських господарствах передбачає: з’ясування самим господарством наслідків своєї госпрозрахункової діяльності, обґрунтування розрахунку сум податку, уявлення про розміщення грошових коштів, визначення майнового стану господарства, здійснення самоконтролю та прогнозування. Перехід до ринкової економіки вимагає від фермерів значно збільшити обсяг інформації, що характеризує їх господарську діяльність. Зі сторони зовнішніх суб’єктів також виникає відповідний інтерес до результатів діяльності фермерських господарств. Збільшується також обсяг інформації щодо попиту на продукцію, що виробляється, можливості її збуту при визначених умовах і вимогах, матеріально-технічному забезпеченні виробництва даної продукції, про основне виробництво та його інноваційну привабливість. Особливості діяльності фермерських господарств потребують розроблення для них спеціалізованих бухгалтерських програм, з якими можна працювати в діалоговому режимі та які легко адаптуються до змін законодавства. Проаналізовано нормативну базу України, яка регламентує вибір форми бухгалтерського обліку у фермерських господарствах. Доведено, що на вибір форми обліку впливає значна кількість різних зовнішніх та внутрішніх факторів, насамперед юридична форма господарювання та обрана система оподаткування. Впливають на вибір форм бухгалтерського обліку також зміст форм фінансової, податкової та статистичної звітності. Зрештою вибір форми після аналізу потреб в отриманні інформації для управління та складання зовнішньої звітності залежить від керівника фермерського господарства.  У даній статті розглянуто визначення доходів та витрат, програмне забезпечення та введення обліку за спрощеною та простою формами за нормативними документами та за висловленням різних авторів.

Посилання

Pro fermers'ke gospodarstvo: Zakon Ukraїni № 973 – IV vіd 19.06.2003 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15

Podatkovij kodeks Ukraїni № 2755 – VI vіd 20.10.2019 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Dohіd: Polozhennja (standartu) buhgalters'kogo oblіku № 15 vіd 09.08.2013 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99

Vitrati: Polozhennja (standartu) buhgalters'kogo oblіku № 16 vіd 09.08.2013 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Dohіd: Mіzhnarodnij standart buhgalters'kogo oblіku № 18 vіd 01.01.2012 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_025

Kucherkova, S. O. (2015). Oblіk fіnansovih rezul'tatіv u fermers'kih gospodarstvah [Accounting for financial results in farm]. Kyiv: NNC IAE [in Ukrainian].

Kostec'kij, Ja. І. (2006). Oblіk ta analіz dіjal'nostі fermers'kih gospodarstv [Accounting and analysis of farm activities]. Ternopіl': Znannia [in Ukrainian].

Koval', A. V., Kozak, V. Ju. (2012). Osoblivostі u oblіku fermers'kih gospodarstvah [Features in accounting farms]. Vinnytsia: Ekonomіchnі nauki [in Ukrainian].

Nesteruk, O. A. (2009). Rozvitok buhgalters'kogo oblіku u fermers'kih gospodarstvah [Development of accounting in farms]. Kyiv: Ekonomіchnі nauki [in Ukrainian].

Organіzacіja ta vedennja buhgalters'kogo oblіku v seljans'kih (fermers'kih) gospodarstvah: Metodichnі rekomendacії № 189 vіd 02.07.2001 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/shoshh/v0189555-01

Sproshhena fіnansova zvіtnіst': Polozhennja (standart) buhgalters'kogo oblіku № 25 vіd 23.07.2019 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00

Bіologіchnі aktivi: Polozhennja (standart) buhgalters'kogo oblіku № 30 vіd 05.01.2018 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05

Pro buhgalters'kij oblіk ta fіnansovu zvіtnіst' v Ukraїnі: Zakon Ukraїni № 996–HІU vіd 16.07.1999 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Skripnik, S. V. (2014). Udoskonalennja metodichnogo zabezpechennja oblіkovogo procesu fermers'kih gospodarstv [Improvement of methodological support of the accounting process of farms]. Odessa: Odessa NUE [in Ukrainian].

Tluchkevich, N., Baljuk, N. (2016). Osoblivostі oblіku fermers'kih gospodarstv [Features of accounting farms]. Kyiv: Ekonomіchnі nauki [in Ukrainian].

Nіkіtіna, G. Ju. (2014). Osoblivostі oblіku u fermers'kih gospodarstvah [Features of accounting farms]. Kharkiv: Khar NEU [in Ukrainian].

Kornjushin, V. I. (2010). Buhgalters'kі іnformacіjnі sistemi [Accounting information system]. Kyiv: Ekonomіchnі nauki [in Ukrainian].

Vatulja, І. D. (2009) Organіzacіja oblіku u fermers'kih gospodarstvah [Organization of accounting farms]. Kyiv: Ekonomіchnі nauki [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства та просторово-кластерний бізнес