DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290819.82.573

Стратегія банку як основа для впровадження нових видів продуктів та послуг

O Androsova, E Luzhanskaya

Анотація


Статтю присвячено банківській стратегії для впровадження нових продуктів та послуг на прикладі ОТП Банку. Досліджено складові стратегії, особливості прийняття стратегічних рішень. Виявлено, що стратегічний розвиток банківської установи базується на реалізації таких видів стратегії: корпоративна, ділова, функціональна. Встановлено, що метою реалізації стратегії є збереження або підвищення конкурентоспроможності банківської установи. Доведено, що місія допомагає визначити сутність діяльності, масштаби, перспективи та напрямки розвитку, відмінність від конкурентів. Обґрунтовано, що стратегія визначає мету перспективного розвитку, межі дій й управлінських рішень в банківській установі. Визначено, що передумовою конкурентного розвитку банківської установи є наявність, формування та активне використання конкурентних переваг, унікальних цінностей у вигляді матеріальних і нематеріальних активів, стратегічно важливих напрямків діяльності, що дозволить досягти успіху в конкурентній боротьбі. З’ясовано, що в ОТП Банку банківські продукти та послуги постійно оцінюються в порівнянні з існуючими та потенційними конкурентами. Банк систематично проводить огляд ризиків, притаманних продуктам та послугам. Доведено, що більшість клієнтів віддають перевагу дистанційному обслуговуванню та швидкому вирішенню питань онлайн, процесам автоматичного обслуговування. Відзначено, що впровадження робота «Леся» в ОТП Банк дозволив операторам зосередитися на вирішенні більш складних запитів клієнтів. Удосконалення інтернет-банкінгу дозволило реалізувати нові можливості веб-версії та мобільних додатків системи інтернетбанкінгу для фізичних осіб та операційних систем, покращенню додатків. Встановлено, що свою майбутню діяльність ОТП Банк пов’язує з діджиталізацією та дистанційними каналами продажу банківських продуктів та послуг. З’ясовано, що Національний банк приділяє значну увагу перспективам розвитку фінансового та банківського секторів інноваційних й діджитал-рішень та слідкує за розвитком фінтах-галузі, що дозволить підвищити інноваційність та конкуренцію на платіжному ринку,посилить захист прав споживачів платіжних послуг.

Ключові слова


стратегія банку; місія; ефективність; прибутковість; банківські продукти; банківські послуги; діджиталізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushkiv, I.P. & Nadiyovets, L.M. (2018). Didzhytalizatsiya v bankivsʹkomu sektori: svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid [Digitization in the banking sector: world and domestic experience]. Problems of Economics 4(38), 195-200 [in Ukrainian].

Kaylyuk, E.M., Andreeva, V.M., & Grinenko, V.V. (2010). Stratehichnyy menedzhment [Strategic management]. Kharkiv: KNAMG [in Ukrainian].

Butko, M.P. (2016). Stratehichnyy menedzhment [Strategic management]. (Ed.) M.P. Butko, M.Yu. Ditkovskaya, S.M. Zadorozhnaya, Kyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Butko, M.P. (2019). Stratehichnyy menedzhment [Strategic management]. Tutorial. Publisher: TSUL [in Ukrainian].

Gnatov, O.A. & Thirst, L.M. (2015). Perspektyvy rozvytku i vdoskonalennya rynku bankivsʹkykh posluh v Ukrayini [Prospects for development and improvement of the banking services market in Ukraine] Bulletin of the University of Banking, 3(24), 47-52 [in Ukrainian].

Kozmenko, S.M., Spyg, F.I., & Voloshko, I.V. (2003). Stratehichnyy menedzhment banku [Strategic Management of the Bank]. Sums: University Book, [in Ukrainian].

Andrushkiv, I.P., & Nadiyovets, L.M. (2018). Didzhytalizatsiya v bankivsʹkomu sektori: svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid [Digitization in the banking sector: world and domestic experience]. Problemy ekonomiky -Problems of economy, 4, 195–200 [in Ukrainian].

Sait shurnalu «Stratehiya Natsionalʹnoho banku Ukrayiny» [Site of journal «Strategy of the National Bank of Ukraine»]: Retrieved from https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK1q369ePkAhU vxaYKHdxhCjEQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fbank.gov.ua%2Ffile% 2Fdownload%3Ffile%3DNBU%2520Strategy_eng.pdf&usg=AOvVaw1JskfftntM6eityo yyJi5W [in Ukrainian].

Richna finansova zvitnistʹ PAT «OTP Bank» za 2018 rik [Annual Financial Statements of OTP Bank, PJSC for 2018]. (n.d.). www.otpbank.com. Retrieved from: https://www.otpbank.com/pdf/annual_reports/report-2018.pdf [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрушків І. П. Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід. / І. П. Андрушків, Л. М. Надієвець // Проблеми економіки No 4 (38), 2018. – с. 195-200.

2. Кайлюк Є. М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 279 с.

3. Бутко М.П. Стратегічний менеджмент. навч. посіб. / За заг. ред. /М.П. Бутко, М.Ю. Дітковська, С.М. Задорожна та ін.// – Київ: «Центр учбової літератури», 2016. – 346 с.

4. Бутко М.П. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. Видавництво: ЦУЛ. 2019. – 376.

5. Гнатів О.А. Перспективи розвитку і вдосконалення ринку банківських послуг в Україні / О.А. Гнатів, Л.М. Смага // Вісник університету банківської справи. – 2015. – No 3 (24). – С. 47-52.

6. Козьменко С.М. Стратегічний менеджмент банку: / С.М. Козьменко, Ф.І. Шпиг, І.В. Волошко // Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 734 с.

7. Андрушків І. П., Надієвець Л. М. Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід. Проблеми економіки. 2018. No4. C. 195–200.

8. Стратегія Національного банку України: // Київ, 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK1q369ePkAhUvxaYKHdxhCjEQFjAAe gQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fbank.gov.ua%2Ffile%2Fdownload%3Ffile%3DNBU %2520Strategy_ukr.pdf&usg=AOvVaw1JskfftntM6eityoyyJi5W

9. Річна фінансова звітність ПАТ «ОТП Банк» за 2018 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.otpbank.com.ua/pdf/annual_reports/report-2018.pdfПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.