Номенклатура витрат в механізмі визначення собівартості навчально-педагогічних послуг ДЗВО

Автор(и)

  • T. M. Trosteniuk Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290819.186.581

Ключові слова:

управлінський облік, витрати, державні заклади вищої освіти, собівартість послуг, навчально-педагогічні послуги

Анотація

В процесі дослідження було проаналізовано наукову літературу вітчизняних та зарубіжних вчених, які займалися проблематикою обліку витрат в цілому та бюджетній сфері зокрема. Метою статті є опрацювання складу витрат державних закладів вищої освіти на надання навчально-педагогічних послуг, як теоретичного підґрунтя обліку таких витрат. Для забезпечення ефективності наукового пошуку використовувались спеціальні та загальнонаукові методи пізнання. Зокрема, індукція та дедукція, аналіз та синтез, групування. Встановлено, що вартісною основою механізму надання навчально-педагогічних послуг є категорія собівартості, яка передбачає визначення відповідного складу витрат, що її формують. Проаналізувавши склад витрат було встановлено, що наведений склад витрат є досить загальним, тому було досліджено профільні нормативні документи щодо обліку витрат навчально-педагогічних послуг державних закладів вищої освіти конкретно. Визначено, що виявлені проблемні аспекти існуючої номенклатури витрат на освітні та педагогічні послуги потребує розробки нової специфікації витрат на надання навчально-педагогічних послуг державних закладів вищої освіти, з одночасною побудовою моделі для включення заявлених витрат в рамках аналітичного обліку до витрат згідно з кодами економічної класифікації видатків бюджету. У статті розглядаються нормативні підходи до ідентифікації номенклатури витрат в контексті визначення вартості навчально-педагогічних послуг державних закладів вищої освіти мають певні недоліки. Розбудова нового складу витрат з урахуванням різних класифікаційних ознак з урахування реалій фінансово- бюджетної та господарської діяльності державних закладів вищої освіти забезпечить формування аналітичного напряму обліку витрат і опрацювання аналітичної супідрядності рахунків бухгалтерського обліку. Це, у свою чергу, дасть можливість перевірити дані обліку витрат основного продукту діяльності державних вищих навчальних закладів. За цих умов розвиток управлінського обліку в державних вищих навчальних закладах стане реальною можливістю, і фактично управлінський облік стане ефективним інструментом управління діяльністю державних вищих навчальних закладів.

Посилання

1. Jevdokymov V .V ., Grycyshen D.O., Svirko S.V . (2017) Buhgalters'kyj oblik v sektori zagal'nogo derzhavnogo upravlinnja Ukrai'ny. Tom 1: buhgalters'kyj oblik v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny [Accounting in the general government sector of Ukraine. Volume 1: Accounting in Budget Institutions of Ukraine]. Zhytomyr: Vydavec' O.O. Jevenok. 1380 p.

2. Levyc'ka S.O., Koshka K.A. (2009) Rezul'tatyvnist' pershyh etapiv rozvytku realizacii' strategii' modernizacii' buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori [Effectiveness of the first stages of development of the implementation of the strategy of modernization of accounting in the public sector]. Visnyk Nacional'nogo universytetu vodnogo gospodarstva ta pryrodokorystuvannja. No 3 (47). pp. 379-387.

3. Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori 101 «Podannja finansovoi' zvitnosti» [National Public Sector Accounting Standard 101 “Presentation of Financial Statements”], available at: http://www.minfin.gov.ua/control/ uk/publish/category/main?cat_id=83023

4. Pro zatverdzhennja dejakyh nacional'nyh polozhen' (standartiv) buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori ta zmin do nacional'nyh polozhen' (standartiv) buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori: Nakaz MFU vid 06.06.12 No568 [Approving Certain National Public Sector Accounting Standards and Changes to National Public Sector Accounting Standards], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0901-12

5. Pro zatverdzhennja pereliku platnyh poslug, jaki mozhut' nadavatysja zakladamy osvity, inshymy ustanovamy ta zakladamy systemy osvity, shho nalezhat' do derzhavnoi' i komunal'noi' formy vlasnosti: Postanova KMU vid 27.08.10 No796 [On approval of the list of paid services that can be provided by educational institutions, other institutions and institutions of the educational system belonging to state and communal ownership], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-p

6. Pro zatverdzhennja porjadkiv nadannja platnyh poslug derzhavnymy ta komunal'nymy navchal'nymy zakladamy: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrai'ny, Ministerstva ekonomiky Ukrai'ny, Ministerstva finansiv Ukrai'ny vid 23.07.10 No 736/902/758 [On approval of the order of provision of paid services by state and municipal educational institutions], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10

7. Pro zatverdzhennja Strategii' modernizacii' systemy buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori na 2007-2015 r.r.: Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrai'ny No34 vid 16.01.07 r. [On approval of the Strategy for Modernization of the Public Sector Accounting System for 2007-2015], available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/34-2007-p

8. Pro shvalennja Strategii' modernizacii' systemy upravlinnja derzhavnymy finansamy: Rozporjadzhennja Kabinet Ministriv Ukrai'ny vid 17.10.2007 No 888-r [On approval of the Strategy of modernization of the public finance management system], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2007-r

9. Svirko S.V. (2014) Sovremennye tendencii razvitija bjudzhetnogo ucheta v Ukraine [Current trends in the development of budget accounting in Ukraine]. Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet. No 21(315)/ 2014 (ijun'). M.:Finansy i statistika. pp. 53-66.

10. Svirko S.V. (2008) Buhgalters'kyj oblik vytrat bjudzhetnyh ustanov: teoretyko- metodologichne obg'runtuvannja ta rozrobka bazovyh elementiv [Accounting of expenditures of budgetary institutions: theoretical and methodological substantiation and development of basic elements]. Formuvannja rynkovoi' ekonomiky v Ukrai'ni. Vyp. 19. K.: KNEU. pp. 315-327.

11. Svirko S.V. (2006) Buhgalters'kyj oblik u bjudzhetnyh ustanovah: metodologija ta organizacija [Accounting in budgetary institutions: methodology and organization]. K.: KNEU. 243 p.

12. Svirko S.V. (2015) Bjudzhetnyj oblik v Ukrai'ni: novacii' XXI st [Budget Accounting in Ukraine: Innovations of the 21 century]. Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Serija: Ekonomichni nauky. Vyp. No.4(74).

13. SvirkoS.V.,TrostenjukT.M.(2018) Peredumovy zaprovadzhennja upravlins'kogo obliku v derzhavnyh zakladah vyshhoi' osvity [Prerequisites for the introduction of management accounting in public higher education institutions]. Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac' / Serija: Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz. Zhytomyr: ZhDTU. No3(41). pp. 55-61.

14. Sushko N., Gizatulina L. (2012) Reformuvannja systemy buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori [Reforming the Public Sector Accounting System]. Nezalezhnyj audytor. No6. pp. 56-57.

15. Sushko N.I. (2012) Realizacija reform buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori [Reforming the Public Sector Accounting System]. Derzhavnyj buhgalter i audytor. No1. pp. 11-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-29

Номер

Розділ

Освіта в постіндустріальному суспільстві