Комунікаційна політика закладів вищої освіти України як основа їх успішного функціонування

Автор(и)

  • V. V. Volkova Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
  • V. V. Oglikh Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290819.172.580

Ключові слова:

вищий навчальний заклад, комунікаційна політика, стратегії розвитку, засоби комунікації, цільова аудиторія, попит на освітні послуги, інноваційні технології навчання

Анотація

Метою дослідження є підвищення рівня успішності функціонування закладів вищої освіти на засадах удосконалення форм і методів проведення їх комунікаційної політики. З цією метою у статті з’ясовано та уточнено поняття комунікаційної політики вишів, її головних цілей та складових. Розкрито зміст та значення іміджевої, репутаційної і рейтингової компонент оцінки діяльності вишу. Обґрунтовано, що важливими цільовими установками в частині здійснення комунікаційної політики закладів вищої освіти є антикризове регулювання, пов’язане з впливом збурень зовнішнього конкурентного середовища; підвищення рівня внутрішньої та зовнішньої безпеки, усунення ризиків; підвищення стійкості, збереження властивостей цілісності та емержентності закладу як системи. У комплексі реалізація окреслених цілей комунікаційної політики має створити умови щодо успішної та ефективної діяльності вищого навчального закладу в сучасному ринковому просторі надання освітніх послуг. Визначено структуру цільової аудиторії закладів вищої освіти задля пошуку додаткових потенційних комунікацій. Доведено, що розширення кола цільової аудиторії може стати для вищого навчального закладу дієвим інструментом підвищення попиту на освітні послуги, залучення найбільш здібних абітурієнтів до навчання. Підкреслено, що створення нового типу комунікаційних відносин зі студентами в ході навчального процесу є стратегічно важливою ціллю. Визначено, що головні складові результативності самостійної роботи як елементу інноваційних комунікаційних технологій навчання. Доведено, що комунікаційна політика закладів вищої освіти має опрацьовуватися та проводитися у рамках єдиної стратегії розвитку. Визначено основні домінанти, на яких повинні базуватися її розробка та планування. Дослідження, представлені в роботі, переконливо доводять, що комунікаційна політика закладів вищої освіти є запорукою їх успішного функціонування та розвитку. Результати роботи можуть бути використані у практичній діяльності для будь-якого закладу вищої освіти при розробці та плануванні комунікаційної політики.

Посилання

1. Chichanovskyj, A.A., & Starish, O. H. (2010). Informatsiini protsesy v strukturi svitovykh komunikatsiinykh system: pidruchnyk [Information processes in the structure of world communication systems: textbook]. Kyiv: Hramota [in Ukrainian].

2. Carreras E. Corporate Reputation / E. Carreras, А. Alloza. ‒ London : LID Publishing Ltd., 2013. ‒ 501 p.

3. Sliusarieva, L.A., & Kostina, L.A. (2018). Udoskonalennia komunikatsiinoi polityky pidpryiemstva [Improvement of enterprise communication policy]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy ‒ Business Economics and Management, 6, 484-494 [in Ukrainian].

4. Ponomarova, N. M., Ponomarov, A. M. Novitni pidkhody do suchasnykh marketynhovykh komunikatsii [New approaches to modern marketing communications]. Retrieved from http://gisap.eu/ru/node/534 [in Ukrainian].

5. Pocheptsov, H. H. (2006).Teoryia komunikatsyy [Communication theory]. Kyiv: Vakler [in Ukrainian].

6. Krakhmalova, N.N., & Krakhmalova, T.A., (2014). Marketynh v efektyvnomu upravlinni diialnistiu vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy [Marketing in effective management of the activity of higher educational establishments of Ukraine]. Efektyvna ekonomika ‒ An efficient economy, 5, 154-159 [in Ukrainian].

7. Sharkov, F.Y., (2017). Kommunykolohyia: osnovy teorii komunikatsii [Communicology: the basics of communication theory]. Moskva.: Dashkov [in Russian].

8. Bernet, Dzh., & Moryarty, S. (2001). Marketynhovi komunykatsii: intehrovanyi pidkhid [Marketing Communications: An Integrated Approach]. Sankt-piterburh: Piter [in Russian].

9. Hryshchenko, I.M., & Krakhmalova, N.A. (2012). Instrumenty ta formy marketynhovoi komunikatsii na rynku osvitnikh posluh [Tools and forms of marketing communication in the educational services market]. Efektyvnist orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu innovatsiinoho rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy ‒ Efficiency of organizational-economic mechanism of innovative development of higher education of Ukraine, 4, 298-307 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-29

Номер

Розділ

Освіта в постіндустріальному суспільстві