DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.14.326

Перспективи розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг в контексті трансформації фінансових відносин в Україні

T A Vasilyeva, A O Boiko, A V Kirilieva

Анотація


Стаття присвячена аналізу розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг та
встановленню чинників, які на нього впливають. Визначені сучасні тенденції
взаємодії суб’єктів ринку фінансовий послуг України та встановлено, який вплив трансформація фінансових відносин здійснює на обсяг лізингових операцій. Виявлено, що у реаліях сьогодення для підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання необхідністю є використання як традиційних, так і нетрадиційних методів оновлення матеріально-технічної бази та основних фондів підприємств. Встановлено, що саме лізинг виступає такими орендними відносинами, що дозволяють підвищити ефективність використання основних фондів, шляхом об’єднання всіх елементів кредитних, інвестиційних та зовнішньо-торгівельних операцій.Формалізовано основні показники розподілу вартості чинних договорів фінансового лізингу за видами економічної діяльності протягом 2010- 2018 рр. Виділено галузі з найбільш привабливим прогнозом розвитку лізингових послуг в Україні. Досліджені ризики, що притаманні ринку лізингових послуг в Україні та ідентифіковані перспективи його розвитку у разі мінімізації даних ризиків.


Ключові слова


лізинг; ринок лізингових послуг; фінансові відносини; інвестиції; договір фінансового лізингу

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бакалець Р. І. Переваги придбання основних засобів за схемою фінансового лізингу. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vldfa/ 2010_18/ Bakalets.pdf


2. Внукова Н. Н. Сучасний стан економіко-правового регулювання фінансового лізингу в Україні. Лізинг в Україні. 2005. № 3. С. 8–10.

3. Гудзь О.Є. Сучасний вимір становлення та перспектив розвитку лізингових послуг в аграрній сфері. URL: http://agrofin.com.ua/files/gudz_17.pdf


4. Завора Т.М. Перспективні напрями оновлення основних засобів підприємства у системі підвищення його конкурентоспроможності / Т.М. Завора, О.І. Григоришина. Наука і економіка. 2013. № 4 (32). Т. 1. С. 68 – 74.


5. Завора Т.М. Теоретико-методичні засади ефективності використання основних засобів підприємства / Т.М. Завора, О.І. Григоришина. Сталий розвиток економіки. 2014. №2 (24). С. 52 – 57.


6. Зайцев В.О. Проблеми розвитку ринку лізингу в Україні та його поточний стан. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle /123456789/29750.

7. Інформація про стан і розвиток фінансових компаній та лізингодавців. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-ta-lombardiv-Ukrainy.html


8. Малік М.Й. Вплив соціального капіталу на організацію діяльності сільськогосподарських підприємств / Малік М.Й., Валентинов В.Л., Мацибора Т.В. Економіка АПК. 2005. № 5. С. 105-112


9. Міщенко В. І. Основи лізингу: навч. посіб.; сер. «Бібліотека банкіра» / В. І. Міщенко, О. С. Луб’яницький, Н. Г. Слав’янська. Київ : Знання, 1997. 138 с.


10. Науменкова, С. В. Фінансова інклюзивність та проблеми забезпечення доступу населення до базових фінансових послуг в Україні. Вісник Національного банку України, 2014, 11, 31–37


11. Переваги та недоліки лізингу. URL: http://www.rusnauka.com/21_NIEK_2007/Economics/24656.doc.htm


12. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 2010 рік. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/ FK/fk_2010.pdf


13. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 2011 рік. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv /FK/fk_2011.pdf


14. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 2012 рік. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv /FK/fk_2012-1.pdf


15. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 2013 рік. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv /FK/FK_IV%D0%BA%D0%B22013.pdf


16. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 2014 рік. URL:https://www.nfp.gov.ua/files/sektor/FK%202014.pdf


17. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 2015 рік. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/FK_2015.pdf 18. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 2016 рік. URL:https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/OsnPokazn/FK_4%20%D0%BA%D0%B2_2016.pdf


19. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 2017 рік. URL:https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/OsnPokazn/FK_4%20%D0%BA%D0%B2_2017.pdf


20. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 2018 рік. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/Ogliad Rinkiv/FK/FK_III%20kv_2018.pdf


21. Проекти Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). URL:https://gurt.org.ua/donors/USAID/


22. Саблук Р. П. Теоретичні аспекти лізингових відносин. Економіка АПК. 2000. № 11. С. 49–57.

23. Смірнова О.О. Особливості лізингового бізнесу в Україні. URL: http://www.sworld.com.ua/ konfer38/77.pdf.


24. Тенденції розвитку лізингового механізму. URL: file:///C:/Users/Asus /Downloads/ecan_2013_12(1)__73.pdf


25. Урусова З.П. Особливості вітчизняної практики проведення лізингових операцій у сучасному економічному просторі. URL:http://web.znu.edu.ua/herald/ issues/2010/Vest_Ek7-3-2010-PDF/145-149.pdfПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.