№ 136 (2018)

Зміст

Міжнародна економіка і зміни геоекономічного простору

Теоретичні засади дослідження сутності іноземних інвестицій у системі світового господарства PDF
M. I. Bondarenko 5-16
Особливості застосування стратегій в міжнародному бізнесі PDF
O. O. Kvaktun, O. M. Vertelecka, I. Malyshev 17-25
Проблеми розвитку глобальної конкурентоспроможності України PDF
M. V. Lytvyn, O. V. Frolov 26-32
Перспективи розвитку іноземних готельних мереж в Україні PDF
O. M. Lozhachevska, V. I. Shherban 33-44
Проблеми та перспективи діяльності ТНК на території України PDF
S. O. Mashhenko, R. A. Alijev 45-52
Інтернаціоналізація банківської системи Китаю в умовах глобалізації PDF
K. V. Sirokvasha, M. V. Lytvyn 53-65
Потенціал інформаційних технологій України в умовах світового IT ринку PDF
A. V. Stavycka 66-76
Спірні питання між країнами Європейського Союзу PDF
A. V. Cherep, G. V. Chorna 77-85
Національна інноваційна система та захист прав інтелектуальної власності України в контексті міжнародних рейтингів PDF
V. A. Babenko, M. O. Hlivetska 86-98
Оцінка розвитку соціально-економічної системи та мінливості її зовнішнього середовища на прикладі національної економіки України PDF
I. V. Kononova 99-108
Становлення та розвиток інноваційного потенціалу України PDF
N. Je. Skrypnyk, O. G. Kulychenko 109-118
Оцінка ефективності виробництва соняшнику в Україні PDF
S. A. Chehov, I. V. Chehova 119-130
Оцінка ефективності українських банків на основі DEA моделей PDF
D. V. Mazharov 131-141
Вплив заборгованості на фінансовий стан суб’єкта господарювання PDF
O. B. Chornenka 142-153
Формування маркетингових стратегій автомобілебудівних підприємств при виведенні на цільові ринки нової продукції PDF
S. Ja. Kasjan, G. V. Katranzhy 154-164
Генезис категоріального апарату процесу управління витратами підприємства PDF
N. J. Radionova 165-174
Екологічна ситуація в Україні: аналіз проблем та фінансування напрямків їх подолання PDF PDF (Русский)
S. O. Kushnir, A. D. Onipko 175-185
Нормативно-інформаційне забезпечення оцінювання відновлюваних джерел енергії в Україні PDF
P. V. Hazan 186-194
Економіко-математичне моделювання рівня запасів товарів торговельного підприємства PDF
Ju. A. Harchenko, A. S. Myhajlenko 195-206