№ 136 (2018)

Зміст

Міжнародна економіка і зміни геоекономічного простору

Теоретичні засади дослідження сутності іноземних інвестицій у системі світового господарства PDF
M. I. Bondarenko
Особливості застосування стратегій в міжнародному бізнесі PDF
O. O. Kvaktun, O. M. Vertelecka, I. Malyshev
Проблеми розвитку глобальної конкурентоспроможності України PDF
M. V. Lytvyn, O. V. Frolov
Перспективи розвитку іноземних готельних мереж в Україні PDF
O. M. Lozhachevska, V. I. Shherban
Проблеми та перспективи діяльності ТНК на території України PDF
S. O. Mashhenko, R. A. Alijev
Інтернаціоналізація банківської системи Китаю в умовах глобалізації PDF
K. V. Sirokvasha, M. V. Lytvyn
Потенціал інформаційних технологій України в умовах світового IT ринку PDF
A. V. Stavycka
Спірні питання між країнами Європейського Союзу PDF
A. V. Cherep, G. V. Chorna
Національна інноваційна система та захист прав інтелектуальної власності України в контексті міжнародних рейтингів PDF
V. A. Babenko, M. O. Hlivetska
Оцінка розвитку соціально-економічної системи та мінливості її зовнішнього середовища на прикладі національної економіки України PDF
I. V. Kononova
Становлення та розвиток інноваційного потенціалу України PDF
N. Je. Skrypnyk, O. G. Kulychenko
Оцінка ефективності виробництва соняшнику в Україні PDF
S. A. Chehov, I. V. Chehova
Оцінка ефективності українських банків на основі DEA моделей PDF
D. V. Mazharov
Вплив заборгованості на фінансовий стан суб’єкта господарювання PDF
O. B. Chornenka
Формування маркетингових стратегій автомобілебудівних підприємств при виведенні на цільові ринки нової продукції PDF
S. Ja. Kasjan, G. V. Katranzhy
Генезис категоріального апарату процесу управління витратами підприємства PDF
N. J. Radionova
Екологічна ситуація в Україні: аналіз проблем та фінансування напрямків їх подолання PDF PDF (Русский)
S. O. Kushnir, A. D. Onipko
Нормативно-інформаційне забезпечення оцінювання відновлюваних джерел енергії в Україні PDF
P. V. Hazan
Економіко-математичне моделювання рівня запасів товарів торговельного підприємства PDF
Ju. A. Harchenko, A. S. Myhajlenko